Vogeltelling Balgzand 22 maart 2014

Afgelopen zaterdag 22 maart is weer de HVP-telling Balgzand uitgevoerd. In totaal werden ruim 33.000 vogels geteld, met als meest algemene soorten Bergeend (1909), Scholekster (1933), Zilverplevier (1273), Bonte Strandloper (16815), Rosse Grutto (2970) en Wulp (5390).

Meer schaarse soorten waren er in de vorm van Nonnetje (2), Middelste Zaagbek (29), Brilduiker (5), Bruine Kiekendief (1), Blauwe Kiekendief (2), Slechtvalk (1), Kemphaan (2), Zwarte Ruiter (1), Groenpootruiter (8) en Blauwborst (1).

Met vriendelijke groet,

Roelf Hovinga

3 Balgzand 22.03.2014