Vogeltelling Balgzand 21 maart 2015

Zaterdag 21 maart j.l. is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd. De maart-telling is vaak een telling die een beetje tussen twee seizoenen inhangt: een aantal
overwinteraars is al grotendeels vertrokken naar noordelijker oorden terwijl de grote aantallen voorjaarsdoortrekkers nog even op zich laten wachten. Dat was nu niet anders.
Desondanks werden nog ruim 31.000 vogels geteld, waarbij hoofdrollen waren weg gelegd voor Rotgans (492), Bergeend (2068), Scholekster (3109), Bonte Strandloper (14.947) en Wulp
(6139).

Opvallende soorten/leuke aantallen waren er voorts van Slechtvalk (1), Kluut (211) en Bontbekplevier (32).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder LNH

3 HVP Balgzand 21.03.2015