Openstelling

Op geregelde tijden is het Natuurinfocentrum open en worden vanuit het centrum excursies georganiseerd. Voor deze excursies hoeft u zich niet van te voren aan te melden, maar bent u van harte welkom. Zie hieronder de data en tijden voor het seizoen 2022 Voor de vogelexcursies, wel graag aanmelden. Ga hiervoor naar: www.landschapnoordholland.nl

Datum                           ’t Kuitje open vanaf           Wad- of Vogelexcursie?       Start excursie

Za 26 februari 2022                                                       Vogelexcursie                  12.30 uur. Naar het Kooijhoekschor

Za 5 maart 2022                10.00 uur                     Opruimdag Balgzand            10.30 uur. GAAT NIET DOOR

Zo 13 maart 2022                                                            Vogelexcursie                 14.00 uur, Is de vogeltrek al begonnen?

Za 23 april 2022                                                               Vogelexcursie                  12.00 uur.Zomergasten van het schor

Zo 22 mei 2022                                                                Vogelexcursie                   12.30 uur. Welke vogels broeden op het schor?

Za 18 juni 2022                                                                Vogelexcursie                    11.00 uur Lepelaars en nog veel meer op het schor

Zo 17 juli 2022                                                                 Vogelexcursie                    11.00 uur  Roofvogels

Zo 21 augustus 2022                                                       Vogelexcursie                   14.00 uur  Eerste trekvogels op het schor?

Za 17 september 2022                                                     Vogelexcursie                   12.00 uur  Komt de vogeltrek al op gang?

Zo 16 oktober 2022                                                           Vogelexcursie                  11.15 uur Zijn de eerste wintergasten er al?

Za 19 november 2022                                                      Vogelexcursie                    13.45 uur. Steltlopertjes op het schor.

Zo 18 december 2022                                                       Vogelexcursie                   12.00 uur. Roofvogels.

 

e