Kom wadproeven

Op de volgende data kun je komen “Wadproeven”.: 24, 26, 28 juli en op 14, 16, 18, 28, 30

augustus en op 1 september alle dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. Deelname kost € 2,50. Voor

dat bedrag kun je het verschil proeven tussen zoet en zout, een waddenmuis van schelpen

maken, een vogel herkennen en daarna kleuren, een kleurplaat maken of mee naar huis nemen

en het vogeltrekspel spelen. Door dat spel te spelen leer je wat vogels tegen komen op hun

lange weg van Afrika naar Siberie en weer terug. Ook gaan we een kijkje bnemen bij het wad.

Koffie/thee en limonade is bij de prijs inbegrepen. Toegang tot het natuurinfocentrum is gratis.