Excursies

De vrijwilligers van de Waddenvereniging geven excursies op het Wad bij laagwater, het natte gedeelte, en de vrijwilligers van Landschap Noord Holland geven vogelkijk excursies, het droge gedeelte, bij hoogwater.

Vooraf aan een excursie wordt een PowerPoint presentatie vertoond waarin al een indruk wordt gegeven van het Wad.

Tijdens de natte excursies wordt u meegenomen op het Wad en wordt u alles verteld over het leven op en in de bodem van het Wad. U kunt dan zelf met b.v. een greep in de bodem zoeken naar daarin levende dieren en met een schepnet zoeken naar vissen en krabben etc…

Na de excursie wordt de gevonden levende have meegenomen naar ’t Kuitje om deze beter te kunnen bekijken. Onder microscopen kan e.e.a worden bestudeerd en worden vragen door de vrijwilligers beantwoord.

In ’t Kuitje zijn enkele aquaria met vissen die voorkomen in Wadden- en Noordzee. Ook is er een voelaquariumbak waarin u de daarin levende dieren kunt aanraken. Na de excursie worden de dieren in de aquaria gevoerd met de gevangen dieren die gevonden zijn tijdens de excursie.

Onderzoek in het water Mensen bij het aquarium Kinderen bij microscoop

 

Geef een antwoord