Maandelijks archief: september 2014

Vogeltelling 13 september 2014 Balgzand

Weer en tij waren prima, de aantallen van met name de steltlopers onder de wadvogels (met name Rosse Grutto, Bontje en Kanoet) daarentegen erg laag. Mogelijk dat door het vrij hoge water zij hun heil elders zochten?

Meest algemeen waren Grauwe Gans (2839), Bergeend (11142), Scholekster (6639), Wulp (8944) en Kokmeeuw (10154). Noorderlingen als Rotgans (47), Smient (4202) en Pijlstaart (1008) waren ook al in redelijke aantallen aanwezig. Erg schaars waren tijdens deze telling Kluut (4), Rosse Grutto (39), Kanoet (0) en Bonte Strandloper (1001).
l met al evengoed bijna 54.000 vogels.

Aan opvallende soorten / aantallen deze telling Kleine Zilverreiger (40, hoogste aantal ooit Balgzand), Lepelaar (377), Middelste Zaagbek (6), Slechtvalk (1), Tapuit (10) en Paapje (2).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
Landscahp NoordHolland

9 Balgzand 13.09.2014