Wadvogeltelling juni 2013- Leuke mix van schaarse (broed) vogels

Afgelopen zaterdag 15 juni 2013 werd de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Roelof Hovinga.

Ondanks de harde wind en de flinke buien in het begin van de telling was het weer goed toeven en tellen op Balgzand.

De bekende juni-dip deed van zich spreken, desondanks nog bijna 18.000 vogels.
Meest algemeen waren Bergeend (5554), Wilde Eend (751), Scholekster (1249), Kanoet (2581, groot deel 1e zomer vogels) en Wulp (875).

Een leuke mix aan lokaal schaarse (broedvogel-) soorten, vroeg terugkerende najaarstrekkers en treuzelende wintergasten
was er in de vorm van Kleine Zilverreiger (2), Europese Flamingo (1, escape uit GB), Lepelaar (77), Rotgans (1), Casarca (16),
Pijlstaart (1), Smient (2), Bruine Kiek (1), Kleien Plevier (1; dit jaar territorium op Kooyhoekschor), Drieteenstrandloper (10),
Zwarte Ruiter (48), Dwergstern (1), Grote Stern (3) en Noordse Stern (5).