Wadexcursie 27 april start om 11.00 uur

Ten zuidoosten van Den Helder ligt een prachtig natuurgebied, het Balgzand. Mensen op Balgzand

Het Balgzand is het meest westelijk deel van het werelderfgoed Waddenzee. Het gebied is niet vrij toegankelijk daarom organiseert de Waddenvereniging werkgroep Den Helder regelmatig wadexcursies. Op die manier kunt u kennis maken met dit prachtige gebied.
Op zondag 27 april is het natuurinfocentrum Balgzand, ’t Kuitje, open vanaf 10.30 uur. Na een korte inleiding start de wadexcursie om 11.00 uur. Op het Balgzand komen enorme aantallen vogels voor. Waarom komen die vogels hier. Ze vinden hier een tafeltje dekje. De wadbodem is rijk aan voedsel. Wadpieren, zeeduizendpoten en allerlei schelpdieren. In het water garnalen en jonge vis.
Voor de kinderen gaan we op zoek naar pootafdrukken van die vogels en maken daar een gipsafdruk van. Die kunnen ze meenemen als aandenken aan de excursie.
Bij terugkomst staan de microscopen klaar om allerlei dieren eens wat nader te bekijken. In de aquaria zitten allerlei soorten dieren en in de speciale voelbak mogen de kinderen met hun handen kennis maken met deze dieren.
De kosten voor de excursie zijn: volwassenen € 5,00 p/p kinderen t/m 12 jaar € 3,50 p/k. Bezoek aan het infocentrum is gratis. Koffie /thee/ limonade staat klaar.