Vogeltelling Balgzand 21 september 2013

Afgelopen zaterdag 21 september 2013 is de maandelijkse wadvogeltelling op Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Het was een verhoudingsgewijs rustige telling, de aantallen van veel soorten steltlopers waren lager dan gebruikelijk. Opvallend was wel dat noorderlingen als Rotgans, Pijlstaart en Smient alweer in flinke aantallen vertegenwoordigd waren.

De meest algemene soorten waren op deze telling Bergeend (5434), Wilde Eend (1014), Smient (2569), Pijlstaart (1099), Scholekster (7898), Bonte Strandloper (3779), Wulp (7681) en Kokmeeuw (7549). Relatief laag waren de aantallen van o.m. Kluut (1), Tureluur (405), Kanoet (543) en Steenloper (2).

Opvallende soorten waren Kleine Zilverreiger (16), Grote Zilverreiger (2), Lepelaar (376), Bruine
Kiekendief (2), Havik (3), Slechtvalk (3), Zwarte Ruiter (221), Kleine Strandloper (2),
Krombekstrandloper (3), Tapuit (4) en Paapje (4).

9 HVP Balgzand 21.09.2013