Vogeltelling Balgzand 10 augustus 2013

Op 10 augustus is de HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Dirk tanger, Jaap Renooy en ondergetekende. Zowel in aantallen (ruim 54.000 vogels) als qua variatie een zeer geslaagde telling.

Hoogtepunten waren Kleine Zilverreiger (6), Lepelaar (633), Flamingo (1 escape), Pijlstaart (2), Smient (3), Middelste Zaagbek (1), Bruine Kiek (4), Scholekster (7028), Strandplevier (1), Kleine Plevier (2), Kleine Strandloper (8), Tureluur (5187), Grauwe Franjepoot (4), Kokmeeuw (6629), Reuzenstern (1), Dwergstern (25), Zwarte Stern (73) en Koekoek (2).

Roelof Hovinga
Landschap NH8 HVP Balgzand 10.08.2013