Vogeltelling 9 juli 2016

Op zaterdag 9 juli jongst leden is door Tim Zutt, Frank Koster en Rudy de Hoog de maandelijkse HVP-telling op het Balgzand uitgevoerd. Er werden 31.741 vogels geteld, waarbij Lepelaar (504), Brandgans (1035), Bergeend (4963), Scholekster (2236), Kluut (423), Bonte Strandloper (1014), Wulp (5868), Tureluur (6093), Kokmeeuw (3970), Stormmeeuw (2169) en Zilvermeeuw (609) het best waren vertegenwoordigd.

In het oog springende waarnemingen waren verder Kleine Zilverreiger (5), Bruine Kiekendief (3), Zwartkopmeeuw (3), Grote Stern (2), Dwergstern (34), Zwarte Stern (1) en IJsvogel (1). Op het zoogdierenfront waren waarnemingen van Grijze Zeehond en Hermelijn (elk 1) vermeldenswaardig.