Vogeltelling 15 november 2014 Balgzand

Visdief 3302 Do van DijckTelling van Balgzand die afgelopen zaterdag werd uitgevoerd.Een week later dan het overgrote deel van de Waddenzee, dit omdat hoog water op de landelijke datum voor meest westelijke deel Waddenzee / Balgzand voor zonsopkomst viel.
Totaal werden ruim 86.000 vogels geteld afgelopen zaterdag, waarbij er hoofdrollen waren voor Scholekster (9381), kanoet (29.565) en Bonte Strandloper (27.782). De meeste andere soorten waren in normale of vrij lage aantallen aanwezig. Zo waren Rotganzen, Pijlstaarten en Smienten ten opzichte van de oktober-telling alweer een stuk schaarser. Blijkbaar zijn veel vogels na aankomst in oktober inmiddels alweer verder zuidelijk afgezakt.
Leuke soorten waren Kleine Zilverreiger (20), Middelste Zaagbek (37), IJseend (1), Brilduiker (14), Slechtvalk (1), Waterral (1), Patrijs (15), Drieteenstrandloper (1), Velduil (1), Baardman (1) en Frater (70).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder
Landschap Noord-Holland

11 Balgzand 15.11.2014