Tagarchief: wadvogels

HVP Vogeltelling 17 december 2016

Zaterdag 17 december is op Balgzand alweer de laatste HVP-telling van het jaar uitgevoerd. Geteld werd er door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Ondanks het grauwe weer en het al vlot weer afgaande water werden toch nog bijna 65.000 vogels geteld. Soorten die goed waren vertegenwoordigd waren deze keer Rotgans (1369), Bergeend (2440), Smient (2772), Scholekster (4528), Kluut (555), Kievit (2107), Kanoet (21.360), Bonte Strandloper (19.443) en Wulp (4385). De grote concentraties Rotganzen en Smienten die tijdens de november-telling op de zeesla foerageerden zijn nu dus blijkbaar weer grotendeels verdwenen. Mogelijk zijn deze vogels deels naar het oosten opgeschoven, de tellers van de Wieringer kust meldden juist opvallend hoge aantallen van (met name) Rotgans.

Aan opvallende soorten deze telling: Grote Zilverreiger (3), Lepelaar (1), Kleine Zwaan (13), Toendra-Rietgans (30), Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (3), Drieteenstrandloper (2), IJslandse Grutto (80; verreweg het hoogste aantal wat op Balgzand ooit is geteld), Zwarte Ruiter (2), Steenloper (119), Tjiftjaf (1), Baardman (1), Frater (77) en Sneeuwgors (1). Tevens zat er weer eens een Zeehond in het Balgzandkanaal.

Wadvogeltelling mei: Baardman weer broedvogel in de Slikhoek

Afgelopen zaterdag werd de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Door donker koud weer en tegenvallend tij (met name laatste deel telling) deels een lastige telling, maar uiteindelijk werden toch ruim 46.000 vogels geteld.

Meest algemene soorten waren Scholekster (1187), Zilverplevier (1036), Bonte Strandloper (24477), Rosse Grutto (11.175), Tureluur (1322) en Groenpootruiter (774). Het aantal Kanoeten viel met 873 getelde exemplaren wat tegen.

Opvallende soorten/aantallen waren verder: Lepelaar (28), Flamingo (1 escape), Middelste Zaagbek (6), Bruine Kiekendief (2), Kleine Plevier (1) en Baardman (2, net als in 2011 blijkbaar weer broedvogel in de Slikhoek).

Wadvogeltelling april: wintergasten blijven langer…

Afgelopen zaterdag, 13 april, is de maandelijkse Balgzand-telling uitgevoerd door Leo Hofland, Rudy de Hoog, Bas Arts en Roelf Hovinga.

Dat het voorjaar dit jaar laat is bleek ook uit de resultaten van de telling. Wintergasten die normaal gesproken midden april goeddeels zijn verdwenen (met name diverse eendensoorten), waren nu nog in flinke aantallen aanwezig. Ook was er geregeld trek van bijvoorbeeld Kramsvogels en Koperwieken, soorten die normaliter midden april minder prominent aanwezig zijn.

Goed vertegenwoordigd waren op deze telling Bergeend (2696), Pijlstaart (844), Scholekster (1484), Kluut (478, behoorlijke tijd geleden dat we hier dergelijke aantallen telden), Zilverplevier (922), Kanoet (1523), Bonte Strandloper (11.917), Rosse Grutto (2351) en Wulp (3350). Totaal ruim 30.000 vogels.

Ooievaar

Opmerkelijk waren Kuifduiker (fraaie zomerkleed vogel), Ooievaar (1 overvliegend), Zomertaling (2), Middelste Zaagbek (62), Brilduiker (28), Bruine Kiekendief (4), Slechtvalk (1), Kleine Plevier (1), Drieteenstrandloper (2), Zwartkopmeeuw (1) Oeverpieper (1) Roodborsttapuit (1) en Beflijster (1).

Wadvogeltelling maart: Kluut en Bontbekplevier kondigen het voorjaar aan

Afgelopen zaterdag is de maandelijkse wadvogeltelling Balgzand uitgevoerd door Dirk Tanger, Jaap Renooij en Roelf Hovinga.

Alhoewel het water niet erg hoog kwam werden de vogels net dicht genoeg onder de dijk gestuwd om ze goed te kunnen tellen. Na de opmerkelijk hoge aantallen Kanoeten van de afgelopen maanden was het deze dag weer even afkicken met 1471 getelde exemplaren. Ook Rotgans (37) en Kokmeeuw (99) waren slechts in kleine aantallen aanwezig.
Meer algemeen waren Pijlstaart (5530), Scholekster (4794), Zilverplevier (455), Bonte Strandloper (26951) en Rosse Grutto (3019).

Kluut

Kluut

Dat het voorjaar nu rap nadert bleek onder meer uit de toegenomen aantallen van Kluut (164) en Bontbekplevier (201).

Opmerkelijke soorten waren er in de vorm van Middelste Zaagbek (149), Brilduiker (22), Slechtvalk (2), IJslandse Grutto (5), Velduil (1, opgestoten door over het schor rondrennende hazen), Oeverpieper (2) en Frater (14).

Kanoet meest geteld bij wadvogeltelling februari

Afgelopen zaterdag werd de maandelijkse wadvogeltelling op Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Jaap Renooij. Alhoewel de mist het tellen bemoeilijkte en het water niet erg hoog kwam werden er toch nog ruim 60.000 vogels geteld.

Kanoet

Kanoet

Dit was grotendeels te danken aan de Kanoet, een soort waarvan al de gehele winter opmerkelijk hoge aantallen op Balgzand verblijven. Deze dag werden er bijna 30.000 geteld. Verder waren goed vertegenwoordigd Rotgans (862), Scholekster (7648), Bonte Strandloper (12754), Wulp (5032), en Rosse Grutto (920).

Een aantal andere soorten zijn mogelijk door de combinatie van slecht zicht en het ontbreken van hoog water buiten het gezichtsveld van de telploeg gebleven. Mogelijk heeft ook de vorst van de afgelopen weken een aantal soorten doen besluiten het gebied te verruilen voor warmere oorden. Zo waren soorten als Grauwe Gans (32), Smient (392) en Pijlstaart (60) opmerkelijk dun gezaaid tijdens deze telling.

Aan schaarse soorten werden deze dag waargenomen Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Bontbekplevier (1), Drieteenstrandloper (1) en Frater (11).