Maandelijkse vogeltelling Balgzand

Afgelopen zaterdag 19 april 2014 is de maandelijkse HVP-telling op Balgzand uitgevoerd. Er werden ruim 32.000 vogels geteld, waarbij Scholekster (1956), Zilverplevier (883), Bonte Strandloper (16.398), Rosse Grutto (2551), Wulp (2805) en Kokmeeuw (3325) het meest algemeen waren. Opvallend was het geheel of vrijwel geheel ontbreken van Bontbekplevier, Kanoet, Steenloper en Grote Mantel. Ook Rotganzen waren maar mondjesmaat vertegenwoordigd, die zullen wel weer allemaal bij de buren op Wieringen hebben gezeten. Schaarse soorten waren er in de vorm van Bruine Kiek (1), Slechtvalk (1), Smelleken (1), Zwarte Ruiter (70) en Engelse Gele Kwikstaart (3). 4 HVP Balgzand 19-04-2014

Roelf Hovinga assistent beheerderĀ 

Landschap Noord-Holland