19 oktober 2013 Lezing over Nonnetjes( schelpjes) in de Waddenzee door Petra de Goeij

Petra de Goeij  zal iets vertellen over het onderzoek dat zij heeft gedaan aan de diepte van nonnetjes op het wad. Nonnetjes hebben lange sifons waardoor ze ademhalen. Ze kunnen zich tot 10 centimeter diep in de bodem graven. Hoe dieper ze zitten des te veiliger ze zijn tegen predatoren zoals de kanoetstrandloper. Een deel van het jaar echter zitten ze toch ondiep in het wad. Waarom dat zo is zal zij vertellen. Ze heeft een groot deel van het onderzoek gedaan op het wad bij het Sluisje op het Balgzand, toen het nonnetje nog heel algemeen was. Inmiddels is het een zeldzaam schelpje geworden. Het NIOZ bemonstert de hele Waddenzee ieder jaar op bodemdieren. De verspreiding is in de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. Hier zal zij iets van laten zien.

De lezing is van 13.30 tot 15.30. Leden gratis, anderen €2,=.

Voor inlichti8ngen c.q. of aanmeldingen kunt u mailen naar bijgaand mailadres:  anne.m.dalhuysen@gmail.com