HVP telling mei Balgzand

De maandelijkse telling van het Balgzand werd zaterdag 20 mei uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Johanna van Dillen-Staal. Er werden ruim 58.000 vogels geteld, grotendeels dankzij hoofdrollen voor Bonte Strandloper (27.003) en Rosse Grutto (26844). Ook Rotgans (859) was verhoudingsgewijs talrijk, over enkele dagen zal het gros van deze vogels de Waddenzee verlaten hebben richting de Arctische broedgebieden.

Aan schaarse soorten deze dag verder Lepelaar (167), Bruine Kiekendief (2), Zwartkopmeeuw (2), Baardman (2) en Cetti’s Zanger (1).