HVP Telling juni 2022

De juni-telling van het Balgzand werd de 18e uitgevoerd door Jordi Frowijn, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Juni is gemiddeld genomen de maand met de laagste aantallen getelde vogels in de Waddenzee. De meeste vogels bevinden zich in deze periode in hun verder oostelijk en noordelijk gelegen broedgebieden. De voorjaarstrek is nu echt op z’n eind en van slechts enkele soorten begint de najaarstrek net op gang te komen. Dit jaar was dat niet anders. Er werden deze juni-telling bijna 12.500 vogels aan de telformulieren toevertrouwd. Het meest algemeen waren Bergeend (2218), Scholekster (1574), Wulp (537), Kokmeeuw (2367) en Stormmeeuw (2950).

Aan opvallende soorten voorts Lepelaar (188), Zwartkopmeeuw (2), Grote Stern (8) en Noordse Stern (6).