HVP-telling Balgzand zaterdag 20 augustus 2016

Op zaterdag 20 augustus is de maandelijkse HVP-telling van het Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Jaap Renooij. Met ruim 62.000 vogels was het er weer een drukte van belang.

Hoofdrollen waren er voor Lepelaar (740), Grauwe Gans (1957), Bergeend (2802), Wilde Eend (1890), Scholekster (3334), Bonte Strandloper (17750), Rosse Grutto (6982), Wulp (8128), Tureluur (4320) en Kokmeeuw (8684). De meeste vogelaars associƫren een soort als Smient meer met snert, vorst aan de grond en warme chocolademelk, maar op het Balgzand nemen de aantallen jaarlijks al in augustus snel toe. Deze telling zaten er bijvoorbeeld al weer 117. Opvallend in negatieve zin was voorts het geheel ontbreken van Kluten, een soort die het hier zowel als broedvogel als doortrekker en overwinteraar niet goed doet.

Aan schaarse en opvallende soorten werden tijdens deze telling verder onder meer genoteerd (aangevuld met enkele losse waarnemingen van andere vogelaars) Kleine Zilverreiger (24), Pijlstaart (3), Slechtvalk (1), Kleine Plevier (1), Strandplevier (1), Drieteenstrandloper (250),

Krombekstrandloper (98), Poelruiter (1), Zwartkopmeeuw (2), Grote Stern (2), Gele Kwikstaart (79) en Paapje (2).