HVP telling Balgzand maart 2023

Zaterdag 11 maart is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland, Johanna van Dillen-Staal en ondergetekende. Tijdens frisse omstandigheden werden ruim 47.000 vogels geteld. Rosse Grutto’s (3) en Kanoeten (135) waren deze telling vrijwel afwezig. Steltlopers als Zilverplevier (1336), Bonte Strandloper (24.011) en Wulp (7584) waren beter vertegenwoordigd. Qua timing viel deze telling ook prima voor doortrekkende Pijlstaarten, waarvan er ruim 3900 werden geteld. Andere algemene soorten waren onder meer Bergeend (1217), Scholekster (1909) en Kokmeeuw (1938).

Aan opmerkelijke soorten voorts: Kleine Zilverreiger (1), Grote Zilverreiger (1), Middelste Zaagbek (141), Brilduiker (29), IJseend (1), Slechtvalk (2), Waterral (1), Bontbekplevier (112), Zwarte Ruiter (8), Strandleeuwerik (1 korte tijd zingend, is dat ooit eerder waargenomen in Nederland?), Oeverpieper (4), Waterpieper (1), Cetti’s Zanger (1) en Baardman (6).

Roelf Hovinga