HVP telling Balgzand 8 oktober 2022

Zaterdag 8 oktober werd de maandelijkse HVP-telling op het Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Jeroen van Wetten en Henk Oudenijhuis. Er werden bijna 45.000 vogels geteld, waarbij hoofdrollen waren weg gelegd voor Bergeend (2860), Smient (1039), Pijlstaart (2848), Scholekster (1186), Bonte Strandloper (17.323), Wulp (7178), Tureluur (2703) en Kokmeeuw (2563). Onder andere door het hoge tij waren overtijende steltlopers deels gedwongen naar elders te verkassen. Mede daardoor zullen de aantallen van Kanoet (33) en Rosse Grutto (10) lager uit zijn gevallen.

Aan schaarse soorten voorts Geoorde Fuut (1), Kleine Zilverreiger (35), Grote Zilverreiger (1), Lepelaar (151), Zwarte Zee-eend (1), Slechtvalk (1), Noordse Stern (1), Dwergstern (1), Roodborsttapuit (1) en Baardman (4).