Categorie archief: Lezingen

Lezing: Eén getijde de tijd

Lezing wordt gehouden op 1 februari in Natuurinformatie centrum t Kuitje van13.30 t/m 15.30

In Nederland zijn we inmiddels redelijk bedreven in oliebestrijding op diep open water. In de ondiepe Waddenzee is oliebestrijding een stuk ingewikkelder. Hier vinden dagelijks enorme sedimenttransporten plaats. Het gebied kenmerkt zich door droogvallende platen, een rijk bodemleven, slikkige delen, kwelders en grote stroomsnelheden. Bovendien bestaat er een grote dynamische wisselwerking tussen de deelecosystemen van de Waddenzee. De biodiversiteit van bijvoorbeeld de kwelders en wadplaten kunnen niet los worden gezien van de condities in de wadgeulen. Bijvoorbeeld door de aanvoer van voedingsstoffen en sediment uit zee bij overstroming. Kortom, een olie-incident in een vaargeul heeft binnen de kortste keren gevolgen voor de leefgemeenschappen elders in het gebied. Je hebt eigenlijk maar één getijde de tijd om schade te voorkomen.
Niet enkel de olie kan schade aan flora en fauna van het waddengebied veroorzaken, ook de gekozen opruimingstechnieken. Het vergt grondige kennis van veel verschillende zaken om een goede afweging te kunnen maken over de gewenste aanpak van een getroffen gebied. Dit vereist samenwerking tussen verschillende disciplines. Ellen Kuipers van de Waddenvereniging zal vertellen op welke wijze de Waddenvereniging werkt aan een betere bescherming van het waddengebied tegen olie-incidenten.

Door Ellen Kuipers Waddenvereniging

19 oktober 2013 Lezing over Nonnetjes( schelpjes) in de Waddenzee door Petra de Goeij

Petra de Goeij  zal iets vertellen over het onderzoek dat zij heeft gedaan aan de diepte van nonnetjes op het wad. Nonnetjes hebben lange sifons waardoor ze ademhalen. Ze kunnen zich tot 10 centimeter diep in de bodem graven. Hoe dieper ze zitten des te veiliger ze zijn tegen predatoren zoals de kanoetstrandloper. Een deel van het jaar echter zitten ze toch ondiep in het wad. Waarom dat zo is zal zij vertellen. Ze heeft een groot deel van het onderzoek gedaan op het wad bij het Sluisje op het Balgzand, toen het nonnetje nog heel algemeen was. Inmiddels is het een zeldzaam schelpje geworden. Het NIOZ bemonstert de hele Waddenzee ieder jaar op bodemdieren. De verspreiding is in de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. Hier zal zij iets van laten zien.

De lezing is van 13.30 tot 15.30. Leden gratis, anderen €2,=.

Voor inlichti8ngen c.q. of aanmeldingen kunt u mailen naar bijgaand mailadres:  anne.m.dalhuysen@gmail.com

16-03: Lezing duinbehoud met Arnoud v/d Meulen (verplaatst) (update)

De lezing over duinbehoud met Arnoud v/d Meulen is verplaatst van 9 maart naar 16 maart. Op 9 maart gaan we het Balgzand opruimen. Hiervoor ben je ook van harte welkom.

Op zaterdag 16 maart 2013 organiseert de Waddenvereniging, afdeling ’t Kuitje te Den Helder een lezing met als titel: Duinbehoud,. Deze lezing zal worden verzorgd door de heer  Arnoud van der Meulen.’t Kuitje is te vinden aan de Oostoeverweg 2 te Den Helder. De lezing begint om 13.00 en duurt tot 15.00 uur. De kosten zijn € 2,= voor niet-leden en is gratis voor leden van de Waddenvereniging.

Arnoud van der Meulen vertellen over de hoge natuurwaarden in de duinen, hoe ze zijn ontstaan, waardoor ze bedreigd worden en hoe ze behouden kunnen blijven.

Tegenwoordig is er veel inzicht in de natuurlijke processen van erosie en afzetting van zand.

Het verhaal wordt vooral toegespitst op de duinen in de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden.

09-02: Lezing in ‘t Kuitje over vismigratie (update)

Zaterdag 9 februari van 13.00 –  15.00 uur presenteert Wouter van der Heij, namens de Waddenvereniging de vismigratierivier.

Een vismigratierivier als oplossing voor het herstellen van de ecologische verbintenis tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De Waddenvereniging lanceerde dit revolutionaire idee samen met vissers en natuurorganisaties ruim een jaar geleden. Middels een kronkelende rivier wordt een verbinding gerealiseerd voor trekvissen als de spiering, paling en stekelbaars tussen Waddenzee en achterland.

Leden betalen niets, als niet-lid betaalt u €2,=.
’t Kuitje is te vinden aan de Oostoeverweg 80  1786 PS te Den Helder.