Categorie archief: Geen categorie

Wadexcursies in juli.

 

Slakjes op zeegras. (Foto Josje Fens)

Op het Balgzanderwad is in de maanden juli en augustus veel te zien. De planten op de schorren staan volop in bloei, vooral het lamsoor. Op het water zijn jonge bergeenden te zien en boven het water vele sterns en meeuwen op jacht naar een visje. Vele wiersoorten zijn aanwezig onder andere zeesla, knotswier. In de kleine geultjes liggen de wadslakjes. In de bodem de zandkokerworm, rode draadworm, zeeduizendpoten en niet te vergeten de wadpier
In het water vele garnalen en aasgarnaaltjes en heremietkreeftjes in een alikruik. Zittend op de dijk kunt u genieten van de prachtige luchten boven het wad en als het mee zit laat een zeehond zich zien.
Wilt u ook genieten van deze prachtige natuur of wilt u meer weten over deze planten en dieren kom dan naar het Natuurinfocentrum Balgzand, ’t Kuitje. De Waddenvereniging werkgroep Den Helder verzorgt op onderstaande data wadexcursies:
Zaterdag 13 juli start de wadexcursie om 10.00 uur, Kuitje open vanaf 09.30 uur;
Zondag 14 juli start de wadexcursie om 10.30 uur, Kuitje open vanaf 10.00 uur;
Zaterdag 20 juli start de wadexcursie om 15.00 uur, Kuitje open vanaf 14.30 uur;
Zondag 21 juli start de wadexcursie om 16.00, Kuitje open vanaf 15.30 uur;
Zaterdag 27 juli start de wadexcursie om 19.30, Kuitje open vanaf 19.00 uur.
Een bezoek aan het infocentrum is gratis. Daar is ook van alles te zien, onder ander een Dwerginktvis. Na afloop van de excursie mogen de kinderen de dieren in de aquaria voeren.
Kosten voor een excursie: volwassenen € 5,00, p/p. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind. Een bakje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen. U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80, 1786 PS Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of 633210.

Wadexcursie op zoek naar schelpdieren 14 en 15 juli

Schelpen zijn aantrekkelijke voorwerpen. Ze worden veel verzameld. Ze zijn er in vele vormen, maten en kleuren. Zowel op het Noordzeestrand als op de Wadden vind je een flink aantal soorten. Nonnetjes, zaagjes, kokkels, mossels. Deze schelpen zijn het skelet van de schelpdieren. Ze zitten op verschillende diepten in de wadbodem. Met hun buisjes, sifons, zuigen ze het voedsel uit het water of van de wadbodem. Deze schelpen worden tweekleppigen genoemd. De andere schelpdieren zoals de alikruik en het wadslakje worden zeeslakken genoemd.
De Waddenvereniging, werkgroep Den Helder laat u op zaterdag 14 en zondag 15 juli kennismaken, tijdens een wadexcursie, met een aantal van deze schelpdieren. Met een beetje geluk wordt een levende Platte gaper of Nonnetje gevonden. De wadgids laat dan zien hoe deze dieren zich weer ingraven.
Schelpdieren zijn weer voedsel voor een aantal vogelsoorten. Eidereenden eten graag Mosselen en Kokkels, ook de Scholekster lust wel een Kokkel. De Kanoetstrandloper, is verzot op Nonnetjes en Meeuwen laten Mesheften en Japanse Oesters van een flinke hoogte vallen om daarna de inhoud op te peuzelen.
Zaterdag 14 juli start de wadexcursie om 14.00 uur en zondag 15 juli om 15.00 uur, vanuit het Natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje. De kosten zijn € 5,00 p/p en kinderen t/m 12 jaar € 3,50. Een kop koffie/thee of limonade is bij de prijs inbegrepen.
Toegang Natuurinfocentrum is gratis.
U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of 633210. Kijk voor meer informatie op www.kuitje-balgzand.nl

Beleef Den Helder 27 mei

Alikruik laat spoor achter.

In 2017 heeft het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers de aanmoedigingsprijs van de Cultuurchallenge van gemeente Den Helder gewonnen. Inmiddels zijn zij met het ingezonden idee, een evenement dat Den Helder op de kaart zet, druk aan de slag. Dit evenement is uitgegroeid tot een samenwerking met diverse culturele instellingen uit Den Helder. Het Reddingmuseum, Marinemuseum, ’t Kuitje, Fort Kijkduin, Citymarketing, School 7, De Klimvallei, De Helderse Vallei, Triade en de Kampanje zijn de deelnemende partijen.

Op zondag 27 mei vindt het evenement ‘Beleef Den Helder’ plaats. Speciaal voor deze dag ontwikkelen de instellingen gezamenlijk een interessant en leuk programma in de vorm van belevenissen voor gezinnen of grootouders met hun kleinkinderen. Van ’s ochtends tot ’s middags gaan zij op avontuur of beleven zij de natuur en cultuur van Den Helder. Vanuit een aantal plaatsen in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen kunnen deelnemers op een bus stappen die ze naar hun belevenis in Den Helder brengt.

Dit leuke dagje uit wordt tegen een zeer aantrekkelijke prijs aangeboden, zodat mensen kunnen ervaren wat er allemaal te doen is in Den Helder.
De ticketverkoop is inmiddels gestart!

Klik hier voor alle informatie en het boeken van kaartjes!

HVP-telling Balgzand zaterdag 20 augustus 2016

Op zaterdag 20 augustus is de maandelijkse HVP-telling van het Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Jaap Renooij. Met ruim 62.000 vogels was het er weer een drukte van belang.

Hoofdrollen waren er voor Lepelaar (740), Grauwe Gans (1957), Bergeend (2802), Wilde Eend (1890), Scholekster (3334), Bonte Strandloper (17750), Rosse Grutto (6982), Wulp (8128), Tureluur (4320) en Kokmeeuw (8684). De meeste vogelaars associëren een soort als Smient meer met snert, vorst aan de grond en warme chocolademelk, maar op het Balgzand nemen de aantallen jaarlijks al in augustus snel toe. Deze telling zaten er bijvoorbeeld al weer 117. Opvallend in negatieve zin was voorts het geheel ontbreken van Kluten, een soort die het hier zowel als broedvogel als doortrekker en overwinteraar niet goed doet.

Aan schaarse en opvallende soorten werden tijdens deze telling verder onder meer genoteerd (aangevuld met enkele losse waarnemingen van andere vogelaars) Kleine Zilverreiger (24), Pijlstaart (3), Slechtvalk (1), Kleine Plevier (1), Strandplevier (1), Drieteenstrandloper (250),

Krombekstrandloper (98), Poelruiter (1), Zwartkopmeeuw (2), Grote Stern (2), Gele Kwikstaart (79) en Paapje (2).

Wadexcursie 2 juli: Planten op de schorren.

Schorren, of kwelders zoals ze elders genoemd worden, zijn buitendijkse stukken grond die bij hoog water onderlopen.

Op de schorren van het Balgzand groeien verschillende soorten planten. Deze planten zijn geheel aangepast aan het leven in en bij het zoute water. Ze hebben ook bijzondere namen zoals schorrekruid, zoutmelde, zilte schijnspurrie en niet te vergeten zeekraal en lamsoor.

Een aantal planten zijn eetbaar zoals zeekraal en zoutmelde. Soms staan er ook zeeasters. Het blad daarvan is ook eetbaar. De Zeeuwen noemen dat blad Lamsoor, niet te verwarren met het echte lamsoor. Een bijzondere plant is “Flooiekrût”. Op deze plant komen bijna nooit insecten voor vanwege de sterke geur. Hij werd gebruikt door de eilandbewoners bij het maken van de matrassen. In vroeger tijden maakten die eilandbewoners hun eigen matrassen van zeewier/zeegras. Om te voorkomen dat er insecten inkwamen werden er een aantal plantjes Zeealsem, want dat is de echte naam, in gedaan. Ook werd er een trosje in de bedstee of in de kinderwagen gehangen. Wilt u ook eens Zeekraal of Zoutmelde proeven of de scherpe geur ruiken van het  “Flooiekrût”,   kom dan zaterdag 2 juli naar het Natuurinformatiecentrum Balgzand,  ’t Kuitje.

Het infocentrum is open vanaf  09.30 uur De wadexcursie start om 10.30 uur.  De wadgids neemt u  mee naar de schorren en verder het wad op.

Een bezoek aan het infocentrum is gratis. Kosten voor een excursie: volwassenen € 5,00. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind. Een bakje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen. U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of  633210.

 

Voorjaar op het Balgzanderwad

Het is nog wat fris, maar langzamerhand komen de waddieren weer tevoorschijn. De jonge platvisjes zwemmen vanuit de Noordzee de Waddenzee binnen. Op het wad zijn allerlei hoopjes slik te vinden en er zitten zeer veel kleine gaatjes in de wadbodem. Bent u nieuwsgierig naar deze verschijnselen in de wadbodem of wilt u ook eens een kleine platvis vangen en bekijken, kom dan zaterdag 23 april naar het Natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje. ’t Kuitje opent om 13.30 uur, de wadexcursie start om 14.30. Kinderen kunnen sporen van vogelpoten zoeken en daar een gipsafdruk van maken. Het infocentrum is gratis toegankelijk. In het natuurinfocentrum kunt u een aantal vissoorten en andere waddieren in de aquaria bewonderen. Onder de microscoop kunt u openstaande zeepokken en andere dieren van dichterbij zien.

Kosten voor de wadexcursie: volwassenen € 5,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,50. De koffie en limonade staan klaar.

Het Natuurinfocentrum vindt u aan de Oostoeverweg 80, in Den Helder (gps-coördinaten: N 52.93256; E 4.79566). Kijk voor meer informatie op www.kuitje-balgzand.nl . U kunt ook bellen naar 0223-635340. Het telefoonnummer van natuurinfocentrum ‘t Kuitje: 0223-635862 (alleen tijdens openstelling).

Excursies door Landschap Noord-Holland 2016

EXCURSIEAANBOD 2016 Naam en omschrijving excursie
JANUARI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 17 10:00 11:30 vogelexcursie naar het Kooijhoekschor
FEBRUARI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 20 9:30 16:00 opruimactie zwerfvuil
Balgzand zaterdag 20 13:00 16:00 schoonmaakactie GREENKIDS
Balgzand zaterdag 27 9:30 11:00 vogelexcursie naar het Kooijhoekschor
MAART Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 27 10:30 12:00 is de vogeltrek al begonnen?
APRIL Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 16 14:30 16:00 zomergasten van het schor
MEI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 29 13:00 14:30 welke vogels broeden er op de schorren?
JUNI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 25 11:00 12:30 lepelaars en nog veel meer op het schor
JULI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 10 12:00 13:30 roofvogels
Balgzand maandag 11 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand woensdag 13 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand vrijdag 15 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand maandag 25 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand woensdag 27 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand vrijdag 29 11:00 16:00 openstelling infocentrum
AUGUSTUS Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 6 5:30 7:00 een belevenis om nooit te vergeten – de zonsopkomst van Balgzand
Balgzand maandag 8 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand woensdag 10 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand vrijdag 12 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand maandag 22 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand woensdag 24 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand vrijdag 26 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand zaterdag 27 15:00 16:30 eerste trekvogels op de schorren?
SEPTEMBER Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 18 9:30 11:00 komt de trek al weer op gang?
OKTOBER Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 22 11:00 12:30 zijn de eerste wintergasten er al?
NOVEMBER Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 20 9:00 10:30 steltlopertjes op het schor
DECEMBER Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 10 13:00 14:30 roofvogels

Vogeltelling Balgzand – 16 januari 2016

Op zaterdag 16 januari 2016 is de maandelijkse HVP-telling Balgzand (tevens Midwintertelling) uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van LAndschap Noord-Holland. De omstandigheden waren tijdens deze telling niet optimaal. Door de stevige noordwestenwind stond het water al voor het licht werd in de ochtend dermate hoog dat veel vogels het Balgzand hadden verlaten om elders te overtijen. Door golfslag was het tevens lastig om groepen verder op zee verblijvende eenden op te pikken en op naam te brengen. Opvallend laag waren eveneens de aantallen watervogels op het binnendijkse Balgzandkanaal. Schaars waren deze dag ook de ganzen (408 Rotganzen en in totaal 42 Grauwe, Canadese en Nijlganzen) en meeuwen. In totaal werden ruim 35.000 vogels geteld, voor “Balgzandse” begrippen een laag aantal. Hoofdrollen waren er vandaag weg gelegd voor Bergeend (1288), Scholekster (4031), Kanoet (met 16.713 verreweg de meest algemene soort vandaag), Bonte Strandloper (7094) en Wulp (2430).

 Aan schaarse soorten Lepelaar (2), Middelste Zaagbek (18), Grote Zaagbek (1), Brilduiker (35), Zwarte Zee-eend (1), Slechtvalk (3), Blauwe Kiekendief (2), Kluut (434), Drieteenstrandloper (3), Bokje (1) en Frater (20).