Maandelijks archief: december 2019

HVP-telling Balgzand 14 december 2019

Afgelopen zaterdag is de maandelijkse wadvogeltelling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog. De combinatie van hoog tij en harde noordwestenwind zorgde ervoor dat het water erg hoog kwam te staan en veel wadvogels naar elders verkasten om te overtijen. Rotganzen, eendachtigen en meeuwen zullen hun heil grotendeels hebben gezocht in het binnenland, steltlopers zullen deels naar Texel en Razende Bol zijn verhuisd. Verhoudingsgewijs algemene soorten waren Grauwe Gans (613), Bergeend (2401), Wintertaling (732), Meerkoet (941), Scholekster (1762) en Kanoet (6059). Veelzeggend waren de lage aantallen van soorten als Rotgans (42), Wulp (264), Bonte Strandloper (323) en Kokmeeuw (9). Op dagen met een min of meer gemiddeld tij mag je daar in deze tijd van het jaar het 10- of zelfs 100-voudige aantal van verwachten op het Balgzand. Door het hoge water kwamen ook de Hazen uit de dekking op de schorren, er werden r minimaal 11 geteld langs de zeedijk.

Aan opvallende soorten/aantallen voorts: Lepelaar (3), Brilduiker (61), Middelste Zaagbek (39), Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (3) en IJsvogel (1).