Maandelijks archief: maart 2018

Vogeltelling 17 maart 2018

Zaterdag 17 maart hebben Leo Hofland, Rudy de Hoog en ondergetekende de maandelijkse wadvogeltelling op het Balgzand uitgevoerd. Een memorabele telling, niet in het minst door de snijdende kou deze dag. Ondanks 4 lagen kleding en een hete douche bij thuiskomst was de kou ’s avonds laat pas m’n lijf uit. Door de harde oostenwind kwam het tij tijdens hoog water de afgelopen dagen ook aanmerkelijk minder hoog dan voorspeld. Van hoog water was feitelijk nog nauwelijks sprake. Op een aantal plekken elders in de Waddenzee is de telling daarom zelfs geheel afgelast. Ondanks de lastige omstandigheden werden op het Balgzand toch nog bijna 20.000 vogels geteld, wat nog niet eens tegenviel. Wel waren ook hier in de verte (op niet onder water gelopen wadplaten) grote aantallen vogels zichtbaar die niet op naam te brengen waren (en dus ook niet mee zijn geteld).

De waargenomen soorten en vastgestelde aantallen waren een voor midden maart enigszins ongebruikelijke mix van langer blijvende hangende wintergasten (o.a. Dodaars, Brilduiker en Nonnetje) en vroege voorjaarstrekkers. Zo waren broedvogels als Grauwe, Canadese en Brandgans in veel lagere aantallen dan gebruikelijk aanwezig en werden veel in deze tijd van het jaar te verwachten steltlopers (o.a. Kievit, Grutto, Steenloper) niet of nauwelijks waargenomen. Waarschijnlijk zijn van deze soorten een groot deel al bij de eerdere en koudere vorstperiode omgekomen of zuidwaarts getrokken en zijn ze nog steeds niet op volle sterkte terug. Door het vrijwel ontbreken van hoog water werden ook van echte wadvogels als Zilverplevier (6), Rosse Grutto (5) en Kanoet (246) maar zeer lage aantallen geteld. Daarentegen waren er bijvoorbeeld al wel flink wat Kluten (248) en Kleine Mantelmeeuwen (28) terug uit zuidelijker gelegen overwinteringsgebieden. Veruit de meest algemene soort was deze telling Bonte Strandloper (8961). Dat ook de Bontjes moeite hadden met de kou bleek uit de gekke plekken waar flinke groepen foeragerend werden waargenomen. Veel vogels zaten in de weinige luwte die kale wadplaten te bieden hebben. Grote, overeind staande Japanse Oesterschelpen bleken favoriet, maar maakten het lastig de vogels te ontdekken en tellen…

Verdere opmerkelijke waarnemingen waren Dodaars (11), Brilduiker (17), Nonnetje (4), Slechtvalk (4), Goudplevier (10), Bontbekplevier (11), Zwarte Ruiter (2), Oeverpieper (2), Rouwkwikstaart (1) en Roodborsttapuit (1).

Wadexcursies op 7, 8 en 14 april

Het Balgzanderwad na de kou

Na de laatste koude dagen van maart komt de natuur langzaam op gang. Zo ook op het Balgzanderwad. Door de  kou zal de plantengroei nog niet uitbundig zijn op de schorren, maar aan de jodelende wulp en de luidruchtige scholeksters is te horen dat het voorjaar onderweg is.

Hebben de verschillende waddieren de koude overleefd. Dat kunt u zien als u op zaterdag 7 en 8 april  en  zaterdag 14 april meegaat met de wadexcursie. Op 7 april is het natuurinfocentrum is open vanaf 16.00 uur en de excursie start om 16.30 uur. Op 8 april start de wadexcursie om 17.00 uur. Op 14 april is het natuurinfocentrum open vanaf 11.15 uur. De excursie start dan om 11.45 uur. De gids neemt u mee naar het prachtige wad. Kinderen kunnen vogelsporen zoeken en ze als ze een mooi pootafdruk hebben gevonden kunnen ze daar een gipsafdruk van maken.

Het bodemleven wordt onderzocht. Misschien heeft de “Gestippelde dieseltreinworm” zijn eitjes gelegd, “de groene snotjes”. Voor het water worden garnalennetjes meegenomen. De meegebrachte dieren, zoals wadpier en zager, maar ook zeepokken kunnen onder de microscoop bekeken worden.

Kosten voor de wadexcursie: volwassenen € 5,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,50. De koffie en limonade staan klaar. Toegang tot het Natuurinfocentrum is gratis.

 

 

 

 

Start wadexcursies vanuit Natuurinfocentrum BALGZAND, ’t Kuitje

Vanaf zaterdag 7 april 2018 start weer het wadexcursie seizoen. We beginnen met een openstelling op die datum. U bent weer van harte welkom vanaf 16.00 uur. De wadexcursie start om 16.30.

Ook kunt u weer excursies aanvragen voor een kinderverjaardag, groepen, families, personeelsverenigingen. Alle samenstellingen zijn welkom. Wel ruim van te voren bellen of mailen, want het moet op die bewuste datum wel laagwater zijn.

Regelmatig zal in de pers melding worden gemaakt van een openstelling.

Nieuw dit jaar is een samenwerking tussen verschillende organisaties onder het motto: “Beleef Den Helder”. De organisaties die meedoen zijn: Het Reddingmuseum, Marinemuseum, Waddenverening Den Helder vanuit ’t Kuitje, Fort Kijkduin, Citymarketing, School 7, De Klimvallei, De Helderse Vallei, Triade en de Kampanje. Dat zal plaats vinden op zondag 27 mei. Kijk in de kranten en binnenkort op www.denhelderonline.nl. De kaartverkoop begint voor dit evenement start in april.

Graag verwelkomen we u op het Natuurinformatiecentrum.