Maandelijks archief: januari 2018

HVP-telling Balgzand januari 2018

Zaterdag 20 januari werd de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

De omstandigheden en het weer waren prima, in totaal werden op deze telling 43.469 vogels geteld. Lage aantallen werden genoteerd voor onder meer Bergeend (638), Smient (211) en Scholekster (2.545). Voor de Smient geldt dat de aantallen op het Balgzand  bij zacht winterweer laag zijn en zodra het begint te vriezen snel kunnen stijgen (met name op en langs het Balgzandkanaal). Aantallen van rond de 10.000 Smienten zijn bij vorstperiodes op het Balgzand niet ongebruikelijk. De lage aantallen Scholeksters passen binnen het internationale plaatje van aanhoudende afname.

Goed vertegenwoordigd waren deze telling bijvoorbeeld Zilverplevier (1.145), Kanoet (8.594), Bonte Strandloper (21.570) en Wulp (4.625). De geluiden uit diverse landen in West-Europa (inclusief ons eigen land) over populatieafname en laag broedsucces bij Wulpen horende is het afwachten of de aantallen overwinterende Wulpen de komende jaren net als Scholekster gaan dalen. Of zou een groot deel van de hier overwinterende Wulpen afkomstig zijn van verder naar het noorden en oosten gelegen broedgebieden waar de omstandigheden tot op heden minder ongunstig uitpakken voor de Wulp?

Verder waren opmerkelijk Brilduiker (13), Middelste Zaagbek (28), Slechtvalk (2), Bontbekplevier (3), Zwarte Ruiter (1), Groenpootruiter (1), Strandleeuwerik (24 foeragerend op onkruidzaden op de Broedrots), Oeverpieper (1), Baardman (5) en Frater (14).