Maandelijks archief: augustus 2017

Herfstkleuren op het Balgzand, wadexcursie 17 september 2017

Schor Balgzand

Langzaamaan beginnen de planten op het Balgzand rood te kleuren. De planten zijn uitgebloeid. Alle variaties groen veranderen in vele variaties rood. De trekvogels verzamelen zich voor de vlucht naar warmere oorden in Afrika. De vogels laten vele sporen achter op het wad. De kinderen kunnen van een vogelspoor een gipsafdruk maken. De bodemdieren zoeken het ook wat dieper en verder in zee, maar er valt nog genoeg te zien en te genieten. Wilt u ook van het najaar genieten op en van het Balgzand, kom dan zondag 17 september a.s. naar het natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje. De wadexcursie start om ongeveer 10.00 uur. Het is de laatste openstelling van dit jaar. Het natuurinfocentrum is open vanaf 09.30 uur.

Gaat u niet het wad op, dan kunt u in het infocentrum ook genieten van de Waddennatuur. In de aquaria zwemmen o.a.  zeedonderpad, puitaal , platvissen, botervis en een zeestekelbaars. In de voelbak mag een ieder een vis aanraken. Een bezoek aan het infocentrum is gratis. Kosten voor een excursie: volwassenen € 5,00 p/p. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind. Een kopje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen. U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of  633210, of kijk op www.kuitje-balgzand.nl

 

HVP Telling Balgzand 12-08-2017

Door het flink hoge water hadden veel (met name kortpotige) steltlopers de HVP’s op Balgzand helaas al voor de tellers uit verlaten. De afgelopen anderhalf week zaten er tijdens vloed in bijvoorbeeld de Slikhoek behoorlijk hogere concentraties van soorten als Kanoet, Bonte Strandloper en Krombekstrandloper (op 4 augustus 430+ alleen al in Slikhoek, voor het Noord-Hollandse Wad een respectabel aantal) dan vandaag. Desondanks was Bonte Strandloper met bijna 10.000 vogels nog wel veruit de meest algemene soort tijdens de telling. Andere relatief algemene steltlopers waren Scholekster (3317), Drieteenstrandloper (529), Rosse Grutto (6039), Wulp (7987), Tureluur (3138), Groenpootruiter (1064) en Steenloper (398). De Verzakking en Balgzandpolder zaten flink vol met Grauwe Ganzen (3177 totaal) en ook Brandgans was goed vertegenwoordigd (337).

Opvallend schaars waren Bergeend (1492, blijkbaar is Balgzand dit jaar minder in trek als ruigebied) en Kluut (met pijn en moeite 4 gevonden). Al met al werden totaal ruim 45.000 vogels geteld.

Aan opvallende soorten/aantallen verder: Kleine Zilverreiger (9), Grote Zilverreiger (1), Bruine Kiekendief (1), Patrijs (paartje met 11 jongen op een onverwachte locatie: tussen de voerende Visdieven bovenop de Broedrots!), Strandplevier (1 juveniel op de Verzakking), Kleine Plevier (1), IJslandse Grutto (2 adult), Regenwulp (158), Kemphaan (4), Grote Stern (7), Dwergstern (21), Zwarte Stern (2), Tapuit (1) en Roodborsttapuit (1).

De wondere wereld van de krab op het wad

Foto: onder een mannetje- en boven een vrouwtjeskrab.

“Kijk, daar ligt een krab”, roept een enthousiast jongetje op het wad en pakt hem op. Het is geen dode krab, maar het lege huis van een krab. Krabben vervellen regelmatig, net als een slang. Ze verwisselen hun oude pantserhuid met een nieuwe, groter pantser waar ze weer in kunnen groeien.

In het eerste jaar vervellen de krabben ongeveer tien keer. Missen ze een schaar of poot, dan groeit die weer aan en bij de volgende vervelling is er dan weer een complete krab. In de daarop volgende jaren vervelt een krab een of twee keer per jaar. Krabben worden vijf of zes jaar oud.

Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes kun je zien aan de onderkant van de krab. Aan de onderkant hebben krabben een “klep”, bij een mannetje heeft dat de vorm van een driehoek en bij een vrouwtje de vorm van een bijenkorf.

Wat bijzonder is dat een krabbenman twee penissen heeft.

Op het wad komen we hoofdzakelijk de gewone strandkrab en zwemkrab tegen. Soms een Chinese wolhandkrab. Wil je ook meer weten van de krab, kom dan op zondag 20 augustus naar het Natuurinfocentrum  Balgzand, ’t Kuitje. De wadexcursie start om 12.00 uur. Het natuurinfocentrum is open vanaf 11.00 uur. De kosten van een wadexcursie zijn € 5,00 voor een volwassene en € 3,50 voor een kind t/m 12 jaar. Koffie/thee en limonade is bij de prijs inbegrepen. Toegang infocentrum is gratis.

U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of  633210. Of kijk op www.kuitje-balgzand.nl