Maandelijks archief: mei 2017

HVP-telling Balgzand zaterdag 13 mei 2017

Afgelopen zaterdag is door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog de maandelijkse HVP-telling van het Balgzand uitgevoerd. Er werden ruim 60.000 vogels geteld, waarvan het gros Bonte Strandlopers (32.254) en Rosse Grutto’s (18.295) betrof. Het aantal Rosse Grutto’s was maar weinig lager dan het maximum wat hier ooit geteld is (18.679 op 7 mei 2011). Andere verhoudingsgewijs algemene soorten waren op deze telling Rotgans (725), Bergeend (808), Scholekster (1048), Bontbekplevier (571), Zilverplevier (1589) en Tureluur (1411).

Verdere hoogtepunten: Lepelaar (77), Smient (1), Bruine Kiekendief (1), Goudplevier (2), Temmincks’ Strandloper (1), Oeverloper (16), Zwartkopmeeuw (1) en Blauwborst (3).

Wadexcursie 27 en 28 mei

Voedsel in de bodem van Werelderfgoed Balgzand.

 

Bergeenden zijn verzot op Wadslakjes, Eidereenden eten Kokkels en Mosselen, Scholeksters zijn daar ook niet vies van. Meeuwen laten Japanse oesters en Amerikaanse Zwaarscheden van een paar meter hoogte vallen om de inhoud op te kunnen eten. Kanoeten eten veel  Nonnetjes en kleine Kokkeltje

s voor ze doortrekken naar hun broedgebieden. Naast deze schelpdieren eten deze vogels ook wel een Wadpier en een Zeeduizendpoot.

 

Krabben en Heremietkreeften kraken ook wel een schelpdier. Tijdens een wadexcursie op zaterdag 27 mei of zondag 28 mei kunt u kennismaken met het voedsel van bovengenoemde vogels. Misschien dat u een aantal van die vogels ook kunt zien, maar meestal zijn die wat verder op het wad a

an het voedsel zoeken tijdens laag water.

De wadexcursies starten op beide dagen om 15.00 uur, vanuit het Natuurinfocentrum Balgzand, ’t Kuitje, Oostoeverweg 80, tel. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling).  Het Natuurinfocentrum is een uur voor aanvang van de excursie open. In de aquaria zwemmen momenteel een aa

ntal soorten platvissen, harnasmannetje, puitalen, zeenaalden. Krabben een heremietkreeften zijn ook van de partij.

De kosten voor de excursie zijn: € 5,00 per volwassene en € 3,50 per kind t/m 12 jaar . Toegang infocentrum is gratis. Voor koffie, thee en limonade wordt gezorgd.