Maandelijks archief: april 2017

Vogeltelling 15 april 2017

Op 15 april 2017, is de maandelijkse HVP-telling op het Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland, Rudy de Hoog en ondergetekende. Dankzij de stevige wind en lage temperatuur een frisse telling, maar zowel qua aantallen als variatie in soorten zeer de moeite waard! Er werden bijna 46.000 vogels geteld, waarbij er een hoofdrol was weg gelegd voor Bonte Strandloper (30.586). Het water kwam door de westelijke wind nog extra hoog, waardoor veel steltlopers vanuit de Slikhoek rond hoog water in westelijke richting vertrokken, waarschijnlijk naar de zuidpunt van Texel/Razende Bol. Alhoewel er dus rond hoog water nogal wat verplaatsingen waren van steltlopers, lukte het goed om alle groepen geteld te krijgen. Ook van Zilverplevier (1891) en Rosse Grutto (1271) werden mooie aantallen geteld. Kanoet (702) bleef daarentegen een beetje achter. Overige algemene soorten waren Bergeend (1146), Scholekster (1494) en Wulp (2692).

Aan opmerkelijke soorten/aantallen waren er deze telling verder Kleine Zilverreiger (1), Lepelaar (78, al weer volop drukte in de broedkolonie), Zomertaling (2), Grote Zee-eend (1), Middelste Zaagbek (21), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Smelleken (1), Kleine Plevier (6), Regenwulp (1), Kemphaan (18), Witgat (1), Zwarte Ruiter (13), Groenpootruiter (87), Zwartkopmeeuw (1), Visdief (5) en Tapuit (1).

Sporen op en in het Balgzanderwad 7 mei 2017

Vanaf de dijk lijkt het wad een grauwe grijze massa met wat oneffenheden en hier en daar een plasje water. Maar zodra je op de wadbodem stapt, zie je vele gaatjes, strepen en hoopjes op die wadbodem te liggen. Allemaal sporen van dieren die op en in die bodem leven.

Het waddengebied is een belangrijk voedsel- en broedgebied voor de vogels. Al die vogels laten hun pootafdrukken achter op het wad. Aan de hand van die pootafdrukken kun je met behulp van een zoekkaart zien welke vogels daar naar voedsel hebben gezocht.

Er liggen miljoenen zeer kleine hoopjes op het wad, de uitwerpselen van de Rode Draadworm. De Wadpier verraadt ook zijn aanwezigheid met een hoopje slik.

Alikruiken laten mooie kronkelende sporen achter en het nonnetje laat een gaatje met smalle strepen, een soort sterretje achter op de wadbodem. Hij maakt dat stervormig rondje met zijn sifon tijdens het voedsel zoeken.

In de aquaria in het informatiecentrum zwemmen een aantal platvissoorten, puitaal, zeebaars, harnasmannetje en een grote zeenaald. Onder de microscoop kunnen openstaande zeepokken bewonderd worden.

Op zondag 7 mei kun je met de waddengids mee op zoek naar al die sporen. Kinderen kunnen van een vogelspoor een gipsafdruk maken.

Het informatiecentrum is open vanaf 09.00 uur. De wadexcursie start om 10.00 uur

De kosten voor die excursie zijn: € 5,00 per volwassene en € 3,50 per kind t/m 12 jaar. Bezoek aan het infocentrum is gratis. Koffie /thee/ limonade staat klaar.

Het infocentrum vindt u aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder tlf 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Kijk ook op www.kuitje-balgzand.nl Informatie tlf. 0223-635340

Beleef het Werelderfgoed op het Balgzanderwad 22 en 23 april 2017

Het is nog wat fris, maar langzamerhand komen de waddieren te voorschijn. Er zijn veel jonge wadpieren en jonge zagers. Jonge platvisjes zwemmen vanuit de Noordzee de Waddenzee binnen. Op het wad zijn allerlei hoopjes slik te vinden en er zitten zeer veel kleine gaatjes in de wadbodem. Boven het wad hoor je regelmatig de jodelroep van de Wulp. Groepen Rotganzen vliegen voorbij en laten hun karakteristieke “ro-ro-ro” horen. Bent u nieuwsgierig naar deze verschijnselen in, op en boven de wadbodem of wilt u ook eens een zeer kleine platvis vangen en bekijken, kom dan zaterdag 22 of zondag 23 april naar het Natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje. Op 22 april is het Natuurinfocentrum  open vanaf 09.00 uur de wadexcursie start om 10.00 uur. Op zondag 23 april is dat 09.30 uur en begint de wadexcursie om 10.30 uur. Kinderen kunnen een gipsafdruk maken van een vogelpoot op het wad. Het infocentrum is gratis toegankelijk. In de aquaria zwemmen een aantal vissoorten en onder de microscoop kunt u openstaande zeepokken bewonderen. Kosten voor de wadexcursie: volwassenen € 5,00, kinderen t/m 12 jaar € 3,50. De koffie en limonade staat klaar.