Maandelijks archief: januari 2017

Vogeltelling 14 januari 2017

Zaterdag 14 januari 2017 is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Rudy de Hoog. Door de harde noordwestenwind stond het water tijdens de telling extra hoog, wat op Balgzand veelal leidt tot aanzienlijk lagere aantallen vogels. Dat gold ook voor deze telling, er werden “slechts” ruim 28.000 vogels geteld. Met name de aantallen ganzen en eenden waren opvallend laag, de totalen van bijvoorbeeld Grauwe Gans (18), Rotgans (180), Pijlstaart (18) en Smient (324) spreken wat dat betreft boekdelen. De meeste steltlopers waren Balgzand eveneens tijdelijk ontvlucht, wat resulteerde in lage aantallen van bijvoorbeeld Zilverplevier (33), Kanoet (2107) en Wulp (1519; al gehele winterhalfjaar veel lagere aantallen dan gebruikelijk). Positieve uitschieters waren er eveneens, Tureluur (634) en Steenloper (289) waren (voor de tijd van het jaar) opvallend algemeen. Voor hedendaagse begrippen was ook de Scholekster (5154) goed vertegenwoordigd. De meest algemene soort tijdens deze telling was (zoals meestal) Bonte Strandloper (14.751).

 

Aan schaarse soorten werden op deze telling (aangevuld met enkele waarnemingen tijdens de Balgzand-excursie op zondag) vastgesteld: Brilduiker (59), IJseend (1), Nonnetje (6), Slechtvalk (1), Blauwe Kiekendief (1), Waterral (1), Kluut (119), Bontbekplevier (1), Groenpootruiter (1), IJslandse Grutto (82; al de hele winter een flinke groep hier aanwezig, nieuw fenomeen voor Balgzand), Strandleeuwerik (2), Baardman (2) en Frater (32).