Maandelijks archief: december 2016

HVP Vogeltelling 17 december 2016

Zaterdag 17 december is op Balgzand alweer de laatste HVP-telling van het jaar uitgevoerd. Geteld werd er door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Ondanks het grauwe weer en het al vlot weer afgaande water werden toch nog bijna 65.000 vogels geteld. Soorten die goed waren vertegenwoordigd waren deze keer Rotgans (1369), Bergeend (2440), Smient (2772), Scholekster (4528), Kluut (555), Kievit (2107), Kanoet (21.360), Bonte Strandloper (19.443) en Wulp (4385). De grote concentraties Rotganzen en Smienten die tijdens de november-telling op de zeesla foerageerden zijn nu dus blijkbaar weer grotendeels verdwenen. Mogelijk zijn deze vogels deels naar het oosten opgeschoven, de tellers van de Wieringer kust meldden juist opvallend hoge aantallen van (met name) Rotgans.

Aan opvallende soorten deze telling: Grote Zilverreiger (3), Lepelaar (1), Kleine Zwaan (13), Toendra-Rietgans (30), Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (3), Drieteenstrandloper (2), IJslandse Grutto (80; verreweg het hoogste aantal wat op Balgzand ooit is geteld), Zwarte Ruiter (2), Steenloper (119), Tjiftjaf (1), Baardman (1), Frater (77) en Sneeuwgors (1). Tevens zat er weer eens een Zeehond in het Balgzandkanaal.