Maandelijks archief: september 2016

Vogeltelling Balgzand 17 september 2016

Afgelopen zaterdag hebben Leo Hofland, Jaap Renooij en ondergetekende de maandelijkse wadvogeltelling uitgevoerd op het Balgzand. Al aan het begin van de telling stond het water dermate hoog dat veel normaliter door steltlopers benutte HVP’s onder water stonden. Veel steltlopers hadden al voor de start van de telling het Balgzand verlaten of deden dat nog tijdens de telling. Door de frequente vliegbewegingen van groepen stelten in alle mogelijke richtingen was het bovendien voortdurend opletten geblazen om geen groepen te missen of juist dubbel te tellen. Al met al een wat rommelige telling met voor het Balgzand lage aantallen. Hopelijk hebben tellers elders in de Westelijke Waddenzee de normaliter in het Balgzand overtijende steltlopers mee kunnen tellen. Bovendien zullen we wat groepen steltlopers gemist hebben die hebben overtijd langs het Balgzandkanaal en de Balgzandpolder en die voordat wij daar aankwamen al weer het wad waren opgevlogen (i.i.g. Groenpootruiter, mogelijk ook Tureluur).

Goed vertegenwoordigd waren deze telling Lepelaar (539), Bergeend (5296), Smient (3619), Wintertaling (1534), Wilde Eend (1049), Pijlstaart (658), Scholekster (4115), Bontbekplevier (380), Wulp (4448) en Kokmeeuw (2228). De lage aantallen van bijvoorbeeld Zilverplevier (23), Kanoet (1713), Bonte Strandloper (2418), Rosse Grutto (487) en Tureluur (436) geven aan dat het gros van in ieder geval de kleinere steltlopers het Balgzand hadden verlaten.

Opmerkelijk waren deze dag Kleine Zilverreiger (22: relatief weinig, eerder deze week waren er nog 40+), Grote Zilverreiger (1), Rotgans (11), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Goudplevier (230), Kleine Strandloper (29), Krombekstrandloper (19), IJslandse Grutto (3), Dwergstern (3),

Grote Stern (3), IJsvogel (2), Oeverpieper (1), Grote Gele Kwikstaart (1), Baardman (4), Paapje (1) en Roodborsttapuit (3).

Roelf Hovinga