Maandelijks archief: augustus 2016

HVP-telling Balgzand zaterdag 20 augustus 2016

Op zaterdag 20 augustus is de maandelijkse HVP-telling van het Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Jaap Renooij. Met ruim 62.000 vogels was het er weer een drukte van belang.

Hoofdrollen waren er voor Lepelaar (740), Grauwe Gans (1957), Bergeend (2802), Wilde Eend (1890), Scholekster (3334), Bonte Strandloper (17750), Rosse Grutto (6982), Wulp (8128), Tureluur (4320) en Kokmeeuw (8684). De meeste vogelaars associëren een soort als Smient meer met snert, vorst aan de grond en warme chocolademelk, maar op het Balgzand nemen de aantallen jaarlijks al in augustus snel toe. Deze telling zaten er bijvoorbeeld al weer 117. Opvallend in negatieve zin was voorts het geheel ontbreken van Kluten, een soort die het hier zowel als broedvogel als doortrekker en overwinteraar niet goed doet.

Aan schaarse en opvallende soorten werden tijdens deze telling verder onder meer genoteerd (aangevuld met enkele losse waarnemingen van andere vogelaars) Kleine Zilverreiger (24), Pijlstaart (3), Slechtvalk (1), Kleine Plevier (1), Strandplevier (1), Drieteenstrandloper (250),

Krombekstrandloper (98), Poelruiter (1), Zwartkopmeeuw (2), Grote Stern (2), Gele Kwikstaart (79) en Paapje (2).

Wadexcursie zondag 21 augustus

“Het Balgzand is net een geheim paradijs”. Zo begint de introductie in het natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje, voordat de we het Balgzander op gaan. In dat geheime paradijs valt heel veel te ontdekken, zoals de “wadslakjes”, een zeeslakje van een paar millimeter groot en voedsel voor onder andere de Bergeend, of de zandkokerworm. Op het wad zijn ook allerlei sporen te ontdekken. Naast de sporen van de verschillende vogels, laten ook schelpdieren sporen achter op het wad.

Op de stenen zitten allerlei wiersoorten zoals purperwier, Iers mos of knotswier. De kans is aanwezig dat u ineens een alikruik ziet weglopen. Daar blijkt dan een heremietkreeft te zitten.

U kunt dit geheime paradijs op zondag 21 augustus bezoeken, want dan organiseert de Waddenvereniging, werkgroep Den Helder een wadexcursie. De excursie start om 15.30 uur. Het infocentrum is vanaf 14.30 open. In het gebouw staan een aantal aquaria met onder andere Grauwe poon, Zeedonderpad, Zeebaars, anemonen en het Heremietkreeftje. In een speciale voelbak kunt u eens een platvis aanraken en na afloop van de excursie kunt u de vissen voeren. Onder de microscoop kunt u het opengaan van de Zeepok bekijken.

Een bezoek aan het infocentrum is gratis. Kosten voor een excursie: volwassenen € 5,00, p/p. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind. Een bakje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen. U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of  633210. Kijk ook even op onze website www.kuitje-balgzand.nl