Maandelijks archief: juli 2016

Vogeltelling 9 juli 2016

Op zaterdag 9 juli jongst leden is door Tim Zutt, Frank Koster en Rudy de Hoog de maandelijkse HVP-telling op het Balgzand uitgevoerd. Er werden 31.741 vogels geteld, waarbij Lepelaar (504), Brandgans (1035), Bergeend (4963), Scholekster (2236), Kluut (423), Bonte Strandloper (1014), Wulp (5868), Tureluur (6093), Kokmeeuw (3970), Stormmeeuw (2169) en Zilvermeeuw (609) het best waren vertegenwoordigd.

In het oog springende waarnemingen waren verder Kleine Zilverreiger (5), Bruine Kiekendief (3), Zwartkopmeeuw (3), Grote Stern (2), Dwergstern (34), Zwarte Stern (1) en IJsvogel (1). Op het zoogdierenfront waren waarnemingen van Grijze Zeehond en Hermelijn (elk 1) vermeldenswaardig.

Kom je het Wad proeven? een speelse natuurervaring

Deze zomer staat de deur van Bezoekerscentrum Balgzand bij ’t Kuitje wagenwijd open. In juli en augustus zijn er bijzondere wad-activiteiten onder de noemer ‘Kom het wad proeven’.

Wat is er te doen?

  1. Zoute en zoete planten proeven
  2. Wadmuizen knutselen van schelpen
  3. Het vogeltrek-spel. Door de vliegroute van de trekvogels te lopen, ervaar je met welke hindernissen vogels te maken hebben
  4. Steltlopers herkennen bij het diorama
  5. Een waddenkleurplaat kleuren

 En als bonus: Op wisselende tijden kun je even mee met de gids om het Wad te bekijken door een telescoop en voeren we de vissen.

Noord-Hollanders kunnen het belangrijkste natuurgebied van Nederland ervaren, zonder naar een Waddeneiland te varen. Gewoon bij Den Helder. De Waddenzee is super dynamisch en daarom is er altijd heel veel te zien en te ervaren. Elke dag, elk uur is het er anders. Bij hoogwater vliegen de vogels je om de oren. De Waddenvereniging en Landschap Noord-Holland hebben op deze dagen een aansprekend programma klaar: 11, 13, 15, 25, 27, 29 juli en 8, 10, 12, 22, 24, 26 augustus. Het centrum is open van 11.00 tot 16.00 uur. Entree is gratis, voor het meedoen aan de activiteiten koop je voor € 2,50 een ‘5-rittenkaart’. Vooraf aanmelden is niet nodig. Leuk voor kinderen en volwassenen.

Tijd: 11.00-16.00 uur

 Kosten: Een 5-rittenkaart kost € 2,50. Hiermee kunnen kinderen aan alle activiteiten deelnemen. Volwassenen gratis entree.

Startpunt: Informatiepunt ’t Kuitje, Oostoeverweg 80, 1786 PS  Den Helder. Bezoekerscentrum Balgzand bij ’t Kuitje vind je aan de Oostoeverweg 80 bij Den Helder. Net voor de poort van de Marine rechtsaf slaan. Laat je niet tegenhouden door het industrieterrein, want net als je denkt ‘Waar ben ik nu terechtgekomen?’ ontvouwt zich de schoonheid van de Waddenzee.

De data staan ook onder openstelling.