Maandelijks archief: juni 2016

Wadexcursie 2 juli: Planten op de schorren.

Schorren, of kwelders zoals ze elders genoemd worden, zijn buitendijkse stukken grond die bij hoog water onderlopen.

Op de schorren van het Balgzand groeien verschillende soorten planten. Deze planten zijn geheel aangepast aan het leven in en bij het zoute water. Ze hebben ook bijzondere namen zoals schorrekruid, zoutmelde, zilte schijnspurrie en niet te vergeten zeekraal en lamsoor.

Een aantal planten zijn eetbaar zoals zeekraal en zoutmelde. Soms staan er ook zeeasters. Het blad daarvan is ook eetbaar. De Zeeuwen noemen dat blad Lamsoor, niet te verwarren met het echte lamsoor. Een bijzondere plant is “Flooiekrût”. Op deze plant komen bijna nooit insecten voor vanwege de sterke geur. Hij werd gebruikt door de eilandbewoners bij het maken van de matrassen. In vroeger tijden maakten die eilandbewoners hun eigen matrassen van zeewier/zeegras. Om te voorkomen dat er insecten inkwamen werden er een aantal plantjes Zeealsem, want dat is de echte naam, in gedaan. Ook werd er een trosje in de bedstee of in de kinderwagen gehangen. Wilt u ook eens Zeekraal of Zoutmelde proeven of de scherpe geur ruiken van het  “Flooiekrût”,   kom dan zaterdag 2 juli naar het Natuurinformatiecentrum Balgzand,  ’t Kuitje.

Het infocentrum is open vanaf  09.30 uur De wadexcursie start om 10.30 uur.  De wadgids neemt u  mee naar de schorren en verder het wad op.

Een bezoek aan het infocentrum is gratis. Kosten voor een excursie: volwassenen € 5,00. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind. Een bakje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen. U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of  633210.