Maandelijks archief: februari 2016

Excursies door Landschap Noord-Holland 2016

EXCURSIEAANBOD 2016 Naam en omschrijving excursie
JANUARI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 17 10:00 11:30 vogelexcursie naar het Kooijhoekschor
FEBRUARI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 20 9:30 16:00 opruimactie zwerfvuil
Balgzand zaterdag 20 13:00 16:00 schoonmaakactie GREENKIDS
Balgzand zaterdag 27 9:30 11:00 vogelexcursie naar het Kooijhoekschor
MAART Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 27 10:30 12:00 is de vogeltrek al begonnen?
APRIL Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 16 14:30 16:00 zomergasten van het schor
MEI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 29 13:00 14:30 welke vogels broeden er op de schorren?
JUNI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 25 11:00 12:30 lepelaars en nog veel meer op het schor
JULI Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 10 12:00 13:30 roofvogels
Balgzand maandag 11 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand woensdag 13 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand vrijdag 15 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand maandag 25 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand woensdag 27 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand vrijdag 29 11:00 16:00 openstelling infocentrum
AUGUSTUS Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 6 5:30 7:00 een belevenis om nooit te vergeten – de zonsopkomst van Balgzand
Balgzand maandag 8 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand woensdag 10 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand vrijdag 12 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand maandag 22 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand woensdag 24 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand vrijdag 26 11:00 16:00 openstelling infocentrum
Balgzand zaterdag 27 15:00 16:30 eerste trekvogels op de schorren?
SEPTEMBER Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 18 9:30 11:00 komt de trek al weer op gang?
OKTOBER Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 22 11:00 12:30 zijn de eerste wintergasten er al?
NOVEMBER Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zondag 20 9:00 10:30 steltlopertjes op het schor
DECEMBER Dag Datum Begintijd Eindtijd Naam excursie
Balgzand zaterdag 10 13:00 14:30 roofvogels

Vogeltelling Balgzand – 16 januari 2016

Op zaterdag 16 januari 2016 is de maandelijkse HVP-telling Balgzand (tevens Midwintertelling) uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van LAndschap Noord-Holland. De omstandigheden waren tijdens deze telling niet optimaal. Door de stevige noordwestenwind stond het water al voor het licht werd in de ochtend dermate hoog dat veel vogels het Balgzand hadden verlaten om elders te overtijen. Door golfslag was het tevens lastig om groepen verder op zee verblijvende eenden op te pikken en op naam te brengen. Opvallend laag waren eveneens de aantallen watervogels op het binnendijkse Balgzandkanaal. Schaars waren deze dag ook de ganzen (408 Rotganzen en in totaal 42 Grauwe, Canadese en Nijlganzen) en meeuwen. In totaal werden ruim 35.000 vogels geteld, voor “Balgzandse” begrippen een laag aantal. Hoofdrollen waren er vandaag weg gelegd voor Bergeend (1288), Scholekster (4031), Kanoet (met 16.713 verreweg de meest algemene soort vandaag), Bonte Strandloper (7094) en Wulp (2430).

 Aan schaarse soorten Lepelaar (2), Middelste Zaagbek (18), Grote Zaagbek (1), Brilduiker (35), Zwarte Zee-eend (1), Slechtvalk (3), Blauwe Kiekendief (2), Kluut (434), Drieteenstrandloper (3), Bokje (1) en Frater (20).