Maandelijks archief: december 2015

Vogeltelling Balgzand 16 december 2015

Vanwege ongunstige omstandigheden is in overleg tussen tellers en Sovon de december-telling van het Balgzand en de Wieringer kust verschoven van de vaste zaterdag naar de woensdag erop. Ook nu bleken de omstandigheden (tenminste voor Balgzand) verre van gunstig. Het water kwam niet hoog genoeg om de wadvogels in grote aantallen naar de zeedijk te stuwen. Bovendien was het erg grauw en donker weer, waardoor te toch al verder weg zittende groepen vogels ook nog eens erg lastig waren te onderscheiden en op naam te brengen. De aantallen vallen van een aantal soorten dan ook erg tegen. Van soorten als Pijlstaart (70), Kanoet (6) en Kokmeeuw (245) werden zwaar ondermaatse aantallen aan de telformulieren toevertrouwd. In iets mindere mate gold dit ook voor soorten als Rotgans, Bergeend, Smient en Bonte strandloper. Verhoudingsgewijs algemeen waren nog wel: Kluut (584), Scholekster (6295), Zilverplevier (917), Rosse Grutto (1395), Wulp (4194) en Tureluur (421).

Aan opmerkelijke soorten Lepelaar (9), Middelste Zaagbek (10), Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (2), Bokje (1) en Velduil (2).