Maandelijks archief: oktober 2015

Vogeltelling 17 oktober 2015 Balgzand

De HVP-telling zaterdag 17 oktober 2015 op het Balgzand uitvoerden was er eentje om niet snel te vergeten. Onder gunstige telomstandigheden werden van veel soorten zeer hoge aantallen geteld, uiteindelijk resulterend in meer dan 180.000 vogels! Voor zover ik na kan gaan werden er nooit eerder dermate hoge aantallen vogels geteld op een HVP-telling op het Balgzand.
Of een telling qua aantal getelde vogels hoog uitvalt hangt op het Balgzand altijd af van een tweetal soorten, namelijk Bonte Strandloper en Kanoet. Dat was nu niet anders, samen waren zij goed voor ruim 130.000 exemplaren. Maar ook een heel aantal andere soorten deden het deze telling goed, zoals Rotgans (1996), Grauwe Gans (1005), Bergeend (7555), Smient (9164), Wintertaling (1206), Pijlstaart (4968), Scholekster (4221), Kluut (1015; lang geleden dat we op het Balgzand dergelijke aantallen hadden!), Zilverplevier (1630), Wulp (11950) en Kokmeeuw (1011).
Met name vanaf het Van Ewijcksluisschor t/m de Quarantaine zat het wad over enkele honderden meters vanaf de zeedijk gerekend tjokvol met vogels. Door de extra tijd die we hiervoor nodig hadden was het tij alweer dermate gezakt dat maar erg weinig vogels geteld werden in de Balgzandpolder. Bijvoorbeeld Tureluur is daardoor waarschijnlijk wat onderteld. Fraai waren ook de flinke aantallen zangvogels die tijdens de telling op de gekste plekken opdoken, blijkbaar was er de nacht daarvoor flinke aankomst geweest. Er zaten lijsters, Goudhanen, een Tjiftjaf, Roodborsten, Tapuiten en Heggemussen her en der op de schorren en in rietkragen.
Aan schaarse soorten verder nog: Kleine Zilverreiger (21), Lepelaar (7), Paradijs-casarca (1), Middelste Zaagbek (17), Brilduiker (2), Slechtvalk (4), Waterral (2), Oeverloper (1), Zwarte Ruiter (50), IJslandse Grutto (1), Groenpootruiter (11), Krombekstrandloper (1), Oeverpieper (13), Grote Gele Kwikstaart (1) en Tapuit (11).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
Boswachter Senior (flexibel)

10 HVP Balgzand 17.10.2015