Maandelijks archief: september 2015

Vogeltelling 19 september 2015 Balgzand

Afgelopen zaterdag 19 september 2015 is de HVP-telling uitgevoerd. Qua aantallen geen opvallende uitschieters, maar al met al toch weer ruim 44.000 vogels.
Algemeen waren soorten als Bergeend (4908), Scholekster (4558), Bontbekplevier (688), Bonte Strandloper (9665), Wulp (9175), Tureluur (3037) en Kokmeeuw (4375). Dat de – r- weer in de maand is bewezen wintergasten als Rotgans (140) en Smient (1465).
Tegenvallend waren de aantallen van Kluut (3), Kanoet (236) en Rosse Grutto (85). Berichten vanaf de zuidpunt van Texel en de Razende Bol laten zien dat de stelten door het vrij hoge tij in ieder geval niet daar naar toe zijn uitgeweken. Mogelijk zijn vogels voor de kust van Wieringen blijven hangen of naar HVP’s in meer noordelijke richting uitgeweken?
Ten slotte het lijstje schaarse soorten: Kleine Zilverreiger (24), Lepelaar (396, nog flink veel voor de tijd van het jaar), Middelste Zaagbek (8), Slechtvalk (1), Havik (1), Krombekstrandloper (1), Drieteenstrandloper (14), Witgat (1) en Grote Stern (4). Leuk was ook een Zeehond aan de zoete kant van de Spuisluizen bij ’t Kuitje.

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
Boswachter Senior

9 HVP Balgzand 19.09.2015