Maandelijks archief: augustus 2015

Vogeltellin 15 augustus 2015 Balgzand

zaterdag, 15 augustus 2015, is de maandelijkse HVP-telling weer uitgevoerd
Het water kwam behoorlijk hoog deze dag, wat voor voortdurende verplaatsingen onder met name de aanwezige overtijende steltlopers zorgde. Een groot deel van de kortpotige stellopers (Bontbekplevieren, Bontjes en Drietenen) probeerde aan het hoge water te ontkomen door te overtijen op een ongebruikelijke plek, namelijk een dikke laag aangespoelde afgestorven zeewier/zeesla langs de buitenkant van het Van Ewijcksluisschor. Getuige de vele op dit aanspoelsel foeragerende vogels was daar ook veel voedsel in te vinden.
Vele duizenden tot enkele tienduizenden vogels zijn voorts aan de telformulieren en het hoge water ontsnapt door tijdens opkomend water richting Razende Bol/Texel de Waddenzee uit te vliegen.
Desondanks werden ruim 55.000 vogels geteld, waarbij hoofdrollen waren weg gelegd voor Grauwe Gans (1890), Wilde Eend (1457), Scholekster (4992), Bontbekplevier (732), Bonte Strandloper (13.085), Rosse Grutto (6336), Wulp (10.174), Tureluur (6598), Groenpootruiter (858), Steenloper (293) en Kokmeeuw (1953). Voor liefhebbers van steltlopers (en wie is dat niet!) was het een fraaie telling, met veel soorten en veel vogels door het hoge water ook nog eens vlak langs de dijk. Er was duidelijk veel trek van steltlopers gaande, regelmatig werden groepjes invallende steltlopers opgemerkt of werden zoetwater-stelten als Bosruiter, Kemphaan en Witgatje opgemerkt op de schorren. Die waren klaarblijkelijk net van te voren aangekomen vanuit hun broedgebieden aan de overzijde van de Noordzee en neergestreken op het eerste stukje vaste wal wat na de oversteek in zicht kwam. Opvallend schaars was de Kluut, het bleef bij een eenzame vogel op het Kooihoekschor.
Schaarse/voor de tijd van het jaar opmerkelijke soorten waren er in de vorm van Kleine Zilverreiger (21), Rotgans (1), Smient (6), Pijlstaart (2), Bruine Kiekendief (1), Waterral (1), Kleine Plevier (1), Krombekstrandloper (61), Drieteenstrandloper (127), Kleine Strandloper (6), Regenwulp (83), Kemphaan (12), Oeverloper (59), Dwergmeeuw (2), Grote Stern (86), Dwergstern (8), Zwarte Stern (45), Gele Kwikstaart (160, het krioelde er aan de Waddenzijde van de zeedijk van), Noordse Kwikstaart (2+, maar ongetwijfeld meer aanwezig, doordat de kwikken al in winterkleed waren moeilijk als zodanig te herkennen), Paapje (1) en Roodborsttapuit (2).

Met vriendelijke groet,

Roelf Hovinga

8 HVP Balgzand 15.08.2015