Maandelijks archief: juni 2015

Vogeltelling 20 juni 2015 Balgzand

Zaterdag 20 juni 2015 is de maandelijkse HVP-telling uitgevoerd. Juni is traditiegetrouw een vrij rustige maand, dat was dit jaar niet anders. Dat het broedseizoen er ook voor een aantal in Noord-Europa broedende soorten al weer op zit bleek onder andere uit kleine aantallen van soorten als Zwarte Ruiter en Regenwulp, die zijn een aantal weken geheel afwezig geweest op het Balgzand. De enkele honderden Zilverplevieren, kanoeten en Rosse Grutto’s zijn mogelijk wel grotendeels overzomerende vogels geweest. Het gros betrof niet mooi uitgekleurde (1e zomer?) vogels. Opvallend was ook het wederom aanwezig zijn van de leucistische Wulp, een regelmatig terugkerende verschijning tijdens Balgzand-tellingen. Ook tijdens de mei-telling was deze vogel al gemeld, wat het aannemelijk maakt dat de vogel dit broedseizoen de Waddenzee niet uit is geweest. Toeval of zou de kleurafwijking een rol spelen bij het al dan niet doen van een broedpoging?

Overige relatief algemene soorten tijdens deze telling waren Lepelaar (279), Bergeend (5877), Scholekster (1071), Wulp (1178), Kokmeeuw (2899), Stormmeeuw (1122) en Zilvermeeuw (1879).
Aan schaarse soorten werden genoteerd Kleine Zilverreiger (3), Chileense Flamingo (1), Indische Gans (1), Rotgans (2), Pijlstaart (2), Bruine Kiekendief (2), Kleine Plevier (1), Zwartkopmeeuw (3), Grote Stern (2) en Noordse Stern (1).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder LNH
6 HVP Balgzand 20.06.2015