Maandelijks archief: april 2015

De geheimen van de Wadbodem

Uitleg op ´t WadAls je op de dijk bij het Balzand staat dan lijkt de wadbodem een modderig geheel met hier en daar wat zand. Een paar strekdammen en stenen houden zand en slik vast. Maar als je op de waddenzeebodem loopt dan zie je dat het geen kale bodem is.
Het Balgzand, onderdeel van de Waddenzee, is een zeer vogelrijk gebied. Vogels van zeer verschillende pluimage komen en gaan. Maar er broeden ook veel vogels. Waarom komen er zo veel vogels naar het Balgzand? Het Balgzand is een voedselrijk gebied. In de bodem zitten o.a. wadpieren, zagers en schelpdieren.
Die vogels, maar ook de dieren in de bodem, laten sporen achter op en in het wad. Aan de pootafdrukken kun je zien welke vogel naar voedsel heeft gezocht. Alikruiken laten mooie kronkelende sporen achter en het nonnetje laat een gaatje met smalle strepen achter op de wadbodem. De wadpier verraadt zich door het overtollige slik uit te poepen, dat vind je als een hoopje sliertjes terug op het wad.
Gaat u mee op zondag 3 mei om die sporen te ontdekken. Zorg dat u om 11.30 uur bij ons Natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje bent. We vertrekken om 12.30 uur naar het wad en nemen speciale kaarten mee om de pootafdrukken van de vogels op te sporen. Van die sporen kunnen kinderen een gipsafdruk maken om mee naar huis te nemen. Wadpieren, zagers en zeepokken kunnen onder de microscoop bekeken worden.
De kosten voor de excursie zijn: € 5,00 per volwassene en € 3,50 per kind t/m 12 jaar. Bezoek aan het infocentrum is gratis. Koffie /thee/ limonade staat klaar.

Vogeltelling 18 april 2015 Balgzand

Hierbij de resultaten van de HVP-telling die afgelopen zaterdag 18 april 2015 is uitgevoerd.
Door het lage tij zaten de meeste stelten in het meest oostelijke deel van ons telgebied, en bovendien vrij ver van de kant af.

De meest algemene soorten waren deze telling Rotgans (1440), Bergeend (939), Scholekster (1789), Zilverplevier (728), Bonte Strandloper (14.503), Rosse Grutto (1218), Wulp (4174) en Kokmeeuw (3256).

Schaarse soorten waren deze telling Geoorde Fuut (1), Middelste Zaagbek (13), Bruine Kiekendief (2), Kleine Plevier (4), Witgatje (1), Dwergmeeuw (7), Zwartkopmeeuw (2) en Blauwborst (6).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder LNH
4 HVP Balgzand 18.04.2015

Openstelling in de weekeinden en zomervakantie 2015.

Datum Kuitje open Startwadexcursie
Zo 3 mei 11.30 uur 12.30 uur
Zo 28 juni 09.00 uur 10.00 uur
Wo 15 juli 13.00 uur 13.30 uur
Do 16 juli 13.30 uur 14.30 uur
Di 28 juli 09.00 uur 10.00 uur
Wo 29 juli 10.00 uur 11.00 uur
Do 6 aug. 18.00 uur 18.30 uur
Wo 12 aug. 10.30 uur 11.00 uur
Do 13 aug 11.30 uur 12.00 uur
Zo 30 aug. 12.30 uur 13.30 uur
Zo 13 sept. 12.00 uur 13.00 uur
Zo 27 sept. 11.00 uur 12.00 uur