Maandelijks archief: maart 2015

Vogeltelling Balgzand 21 maart 2015

Zaterdag 21 maart j.l. is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd. De maart-telling is vaak een telling die een beetje tussen twee seizoenen inhangt: een aantal
overwinteraars is al grotendeels vertrokken naar noordelijker oorden terwijl de grote aantallen voorjaarsdoortrekkers nog even op zich laten wachten. Dat was nu niet anders.
Desondanks werden nog ruim 31.000 vogels geteld, waarbij hoofdrollen waren weg gelegd voor Rotgans (492), Bergeend (2068), Scholekster (3109), Bonte Strandloper (14.947) en Wulp
(6139).

Opvallende soorten/leuke aantallen waren er voorts van Slechtvalk (1), Kluut (211) en Bontbekplevier (32).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder LNH

3 HVP Balgzand 21.03.2015

Wadden Rommelmarkt 18 april 2015

Kuitje - Mensen bij het aquariumOp zaterdag 18 april is er een bijzondere openstelling van het natuurinformatiecentrum Balgzand, ’t Kuitje. Tijdens een rommelmarkt op het terrein van ’t Kuitje zijn er korte wad – en vogelexcursies en kunnen kinderen creatief aan de slag met schelpen. Ook op het wad kunnen kinderen aan de slag om een gipsafdruk van een vogelpoot te maken.

Er is koffie en thee en limonade met wat lekkers.

Vanaf 10.00 uur kunt u terecht. ’s Ochtends zijn er vogelexcursies en ’s middags wadexcursies. Om 17.00 uur stoppen we er mee.