Maandelijks archief: februari 2015

Vogeltelling Balgzand 21 februari 2015

Zaterdag is de maandelijkse Balgzand-telling uitgevoerd. Met bijna 23.000 vogels was het een verhoudingsgewijs rustige telling. De meest algemene soorten waren
Bergeend (1806), Pijlstaart (678), Eider (763), Kanoet (1401), Bonte Strandloper (6513), Rosse Grutto (851) en Wulp (4642). Schaarse soorten waren er in de vorm van Brilduiker (3),
Middelste Zaagbek (12), Slechtvalk (2), Grote Mantelmeeuw (36) en Baardman (1).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder LNH.

2 HVP Balgzand 21.02.2015