Maandelijks archief: januari 2015

Vogeltelling 24 januari 2015 Balgzand

Zaterdag 24 januari is de Balgzand-telling uitgevoerd. Weeralarmen, haperende raambediening van de dienstbus en extra hoog tij probeerden het ons nog lastig te maken, maar uiteindelijk een redelijk geslaagde telling. Overigens waren de aantallen steltlopers tijdens hoog water de volgende dag al aanmerkelijk hoger, dit door minder hoog tij.

De dag na de HVP-telling in het kader van de wintertelling voor de nieuwe Sovon-atlas een deel van de schorren afgestruind, op zaterdag gemiste soorten (o.a. Velduil, Bokje, Waterral) alsnog meegenomen voor de totalen van de HVP-telling. In totaal bijna 51.000 vogels geteld, meest algemeen waren Bergeend (1600), Wintertaling (655), Scholekster (4344), Kanoet (12.061), Bonte Strandloper (20.428), Rosse Grutto (1400) en Wulp (5492).

Aan opvallende soorten: Lepelaar (1), Brilduiker (25), Nonnetje (3), Slechtvalk (3), Waterral (1), Bontbekplevier (1), Bokje (1), Watersnip (34), Zwarte Ruiter (10), Velduil (5), Oeverpieper (7), Baardman (3) en Frater (46).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder Landschap NH

1 HVP Balgzand 24.01.2015