Maandelijks archief: december 2014

Vogeltelling 13 december 2014 Balgzand

13 december is de HVP-telling Balgzand uitgevoerd.De harde westenwind van de afgelopen dagen zorgde ervoor dat het water nog flink hoog kwam en ook lang hoog bleef. Qua tij hadden we na afloop van de telling (rond 14:00) het telwerk nog eens dunnetjes over kunnen doen, het water was nog amper gezakt (en dat 5 uur na hoog water).
Waarschijnlijk vooral door het hoge water van de afgelopen dagen waren de aantallen van veel vogelsoorten op Balgzand opmerkelijk laag, totaal werden slechts een ruime 25.000 vogels geteld. Tijdens de telling zagen we al grote groepen stelten in westelijke richting de Waddenzee uitvliegen. De relatie extreem hoog water/weinig overtijende kortpotige steltlopers is wel bekend, maar of het hoge water van de afgelopen periode ook invloed heeft gehad op de aanwezige aantallen van bijvoorbeeld Rotgans, Bergeend, Smient en Pijlstaart is onduidelijk (door hoge water veel minder foerageertijd op drooggevallen wad??)
Hoe dan ook, de meest algemene soorten waren vandaag Bergeend (slechts 2509), Smient (941), Eider (1101), Scholekster (3686), Kanoet (2352), Bonte Strandloper (6523, net als Kanoet vooral op en neer vliegende groepen op zoek naar een geschikte plek om te overtijen), Rosse Grutto (1410) en Wulp (1436, ook erg weinig). Opvallend schaars waren Rotgans (slechts 1!) en Zilverplevier (139).
Voor het Balgzand en/of de tijd van het jaar leuke soorten waren Kleine Zilverreiger (1), Lepelaar (3, waarvan er 2 erg slecht bij liepen), Topper (1), Brilduiker (40), Nonnetje (3), Middelste Zaagbek (275, hoogste aantal sinds start tellingen), Grote Zaagbek (1), Slechtvalk (2), Waterral (1), Bontbekplevier (3), Kleine Strandloper (4), Zwarte Ruiter (27), IJsvogel (1), Oeverpieper (1), Baardman (5) en Frater (30).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder LNH

12 Balgzand 13.12.2014