Maandelijks archief: oktober 2014

Vogeltelling 11 oktober 2014 Balgzand

zaterdag 11 oktober, hebben weer de maandelijkse Balgzandtelling uitgevoerd. Met bijna 97.000 etelde Gezien het aantal vogels hadden we nog een behoorlijke kluif aan deze telling! Door het vrij hoge water zijn tijdens de telling nog vele duizenden stelten (m.n. Zilverplevier, Kanoet en Bontje) in westelijke richting de Waddenzee uitgevlogen. Was dat niet gebeurd, dan waren we ver over de 100.000 vogels uitgekomen.
Algemeen waren vandaag met name Rotgans (2360), Bergeend (12.146), Smient (13.065, hoogste aantal sinds tellingen zijn gestart), Wintertaling (1367), Scholekster (5784), Bontbekplevier (412), Kanoet (18.315), Bonte Strandloper (22.617), Wulp (9250) en Kokmeeuw (4969). Soorten als Eider (3), Rosse Grutto (202) en Tureluur (419, maar overtijende vogels in Balgzandpolder waarschijnlijk deels gemist) waren daarentegen relatief schaars.
Het lijstje leuke soorten bevatte vandaag Lepelaar (61), Kleine Zilverreiger (31), Zwarte Ibis (1; met dank aan Do van Dijck), Slechtvalk (3), Waterral (2), Drieteenstrandloper (3), Kleine Strandloper (9), Krombekstrandloper (2), IJslandse Grutto (1), Zwarte Ruiter (99), Oeverloper (3), Zwartkopmeeuw (1), IJsvogel (2), Oeverpieper (15), Grote Gele Kwikstaart (1), Tapuit (7), Baardman (21) and last but not least Huismus (1; de eerste ooit voor een Balgzandtelling!)

Roelf Hovinga
assistent beheerder Landschap NH

10 Balgzand 11.10.2014