Maandelijks archief: augustus 2014

Najaar op het Balgzand

MosselwadNa een mooi begin van de zomer begint langzamerhand het najaar. De planten op het Balgzand beginnen langzaam aan rood te kleuren. De planten zijn uitgebloeid. Alle variaties groen veranderen in vele variaties rood.
Op het ogenblik zitten er zeer veel Amerikaanse ribkwallen in de Waddenzee. Ze spoelen massaal aan op de drooggevallen platen van het Balgzand. De Amerikaanse ribkwal is een stuk groter dan dan het zeedruifje en veel slapper. De Amerikaanse ribkwal eet massaal de larven de verschillende vissoorten. Maar het is een mooi gezicht om die ribkwal in het water te zien bewegen. Tijdens de excursie nemen we een aantal van die kwallen mee en dan kunt u ze in het aquarium bewonderen.
Wilt u ook van het najaar genieten op het Balgzand, kom dan zondag 7 september a.s. naar het natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje. De wadexcursie start om ongeveer 10.30 uur.
Gaat u niet het wad op, dan kunt u in het infocentrum ook genieten van de Waddennatuur. In de aquaria zwemmen o.a zeedonderpad, platvissen, botervis en een jonge hondshaai, en in de voelbak mag een ieder een vis aanraken, maar kijk uit voor de jonge Noordzeekrab. In een apart aquarium zwemt een kortsnuitzeepaardje. Een bezoek aan het infocentrum is gratis. Het infocentrum is open vanaf 10.00 uur. Kosten voor een excursie: € 5,00 p/p. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind. Een kopje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen. U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of 633210, of kijk op www.kuitje-balgzand.nl

Vogeltelling Balgzand 16 augustus 2014

Afgelopen zaterdag is de HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Roelf Hovinga, Dirk Tanger, Rudy de Hoog en Piet Zomerdijk. Door het extra hoge water (westelijke wind) zagen veel (met name) kortpotige steltlopers zich genoodzaakt de Waddenzee te ontvluchten. Tijdens opkomend water zagen we slierten van duizenden steltlopers (vooral Bonte Strandlopers, Kanoeten en Zilverplevieren) richting Texel/Razende Bol vliegen. De aantallen van deze soorten vielen dan ook fors lager uit, terwijl hoger op de poten staande soorten en op de dijk overtijende vogels als Wulp, Rosse Grutto en Scholekster wel in gebruikelijke aantallen geteld werden.

Al met al 36.000 vogels geteld, waarbij met name talrijk waren: Lepelaar (742), Grauwe Gans (1486), Bergeend (1987), Wintertaling (535), Scholekster (8693), Zilverplevier (493), Rosse Grutto (1166), Wulp (4728), Tureluur (2397), Kokmeeuw (4553) en Stormmeeuw (1208). Zoals gezegd, veel kortpotige steltjes waren in lage aantallen aanwezig. Soorten als Bonte Strandloper (2537), Kanoet (52) en Drieteenstrandloper (13) zijn normaal gesproken in aanmerkelijk hogere aantallen aanwezig. Opvallend was ook het ontbreken van Kluten, zaten die allemaal langs de kust van Wieringen?
Vermeldenswaardig waren verder Kleine Zilverreiger (21), Smient (32), Bruine Kiekendief (3), Havik (1), Kleine Plevier (3), Kleine Strandloper (1), Krombekstrandloper (7), Zwarte Ruiter (187), Geelpootmeeuw (1 juveniel), Dwergstern (4) en Grote Stern (4).
Met vriendelijke groet,

Roelf Hovinga Lanschap NH  8 Balgzand 16.08.2014