Maandelijks archief: juli 2014

Vogeltelling 12 juli 2014 Balgzand

De aantallen vogels op Balgzand stijgen duidelijk, op deze telling werden bijna 42.000 vogels geteld. Koplopers waren Lepelaar (490), Grauwe Gans (1286), Brandgans (521), Kluut (970), Bonte Strandloper (4993), Tureluur (6359), Wulp (11.524), Rosse Grutto (665) en Kokmeeuw (7188).
Leuke soorten waren er in de vorm van Jan van Gent (1), Kleine Zilverreiger (9), Pijlstaart (1), Bruine Kiekendief (2), Krombekstrandloper (40), Regenwulp (146), Zwarte Ruiter (132), Zwarte Stern (18) en Roodborsttapuit (2).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder
Landschap NoordHolland

7 Balgzand 12.07.2014