Maandelijks archief: juni 2014

Vakantietijd, wadexcursietijd,

MosselwadWerelderfgoed Waddenzee bestaat dit jaar 5 jaar. Reden om tijdens de zomervakantie kennis te maken met dit prachtige werelderfgoed. Miljoenen trekvogels zijn afhankelijk van dit gebied voor hun rust en voedsel. Het Balgzand is onderdeel van de Waddenzee. De beste manier om het wad te beleven is meegaan met een van de wadexcursies vanuit ‘t Kuitje. Heerlijk met de voeten in het slik, leert u het wad van heel dichtbij kennen.
Alle vogels vluchten bij hoogwater van de wadplaten naar de schorren bij de dijk. De vogelexcursies vinden dan ook plaats bij hoogwater. Om met dat waddengevoel kennis te maken, organiseren de Waddenvereniging en Landschap Noord Holland in juli en augustus excursies op het Balgzand.
Vanuit het Natuurinfocentrum worden zowel wadexcursies als vogelexcursies gehouden.
Op Dinsdag 8 juli start de wadexcursie om 10.00 uur en om 13.30 de vogelexcursie;
Op zaterdag 12 juli start de wadexcursie om 13.00 uur en zondag 13 juli om 14.00 uur;
Dinsdag 22 juli start de wadexcursie om 09.30 uur en de vogelexcursie om 15.00 uur;
Zaterdag 26 juli start de wadexcursie om 13.00 uur;
Woensdag 6 augustus start de wadexcursie om 09.30 de vogelexcursie om 12.30 uur;
Zondag 10 augustus start de wadexcursie om 12.30 uur;
Woensdag 20 augustus start de wadexcursie om 09.30 de vogelexcursie om 13.30 uur;
Een bezoek aan het infocentrum is gratis. Kosten:
Wadexcursie: volwassenen € 5,00. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind.
Vogelexcursie:
– beschermer LNH > 12 jaar € 4,00;
– kind beschermer < 12 jaar gratis;
– niet beschermer > 12 jaar € 7,00;
– kind niet beschermer < 12 jaar € 3,00;
Gaat u met beide excursies mee op 1 dag dan krijgt u een korting van € 2,00 p/p.
Een bakje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen. U vindt het infocentrum aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder, tlf. 0223-635862 (alleen tijdens openstelling). Voor meer informatie: 0223-635340 of 0223-633210 en www.kuitje-balgzand.nl

Vogeltelling juni 2014

Juni is meestal de maand met de kleinste aantallen vogels op Balgzand, dat was dit jaar niet anders. De allerlaatste late voorjaarsdoortrekkers zijn nu wel door, voor de grote bulk aan vogels die zich direct na hun broedseizoen weer in de Waddenzee verzamelen (bijv. Bergeend, Tureluur, Scholekster) is het nog wat te vroeg. De meest algemene soorten op deze telling waren Grauwe Gans (1051), Bergeend (4462), Wilde Eend (458), Scholekster (1253), Wulp (1693, waaronder een wit exemplaar) en Kokmeeuw (3628).

Schaarse/voorde tijd van het jaar ongebruikelijke soorten waren er in de vorm van Kleine Zilverreiger (1), Pijlstaart (1), Smient (2) en Bruine Kiek (1). Voorts werd voor het eerst tijdens een HVP-telling een Vos waargenomen op de schorren. Dat dit zoogdier een enorme invloed heeft gehad op de broedvogelbevolking van Balgzand is bekend, dit jaar lijkt in ieder geval het noordelijk deel van Balgzand (Kooyhoekschor e.o.) tot nog toe predatie nog mee te vallen. Er zitten hier voor het eerst sinds 2010 weer broedende Lepelaars, met verder een gemengde kolonie Kluut, 5 soorten meeuwen (waaronder 2 paar Zwartkopmeeuw), Visdieven en 1/enkele Noordse Sterns.
Met vriendelijke groet,

Roelf Hovinga  6 Balgzand 14.06.2014

Vakantie openstelling

Datum Wadexcursie om: Vogelexcursie om:
Di 8 juli 10.00 uur 13.00 uur
Za 12 juli 13.00 uur 09.30 uur
Zo 13 juli 14.00 09.30
Di 22 juli 09.30 uur 15.00 uur
Wo 6 aug. 09.30 uur 12.30 uur
Wo 20 aug. 09.30 uur 12.30 uur

14 en 15 juni 2014 Werelderfgoeddagen

Tijdens de Werelderfgoeddagen openen een aantal werelderfgoederen letterlijk en figuurlijk hun deuren. Ook het Werelderfgoed Waddenzee kunt u tijdens deze dagen bezoeken.
De Waddenzee kent veel verschillende soorten leefomgevingen en biedt daarmee een thuis aan ruim 10.000 soorten planten, land-, en waterdieren van eencellige organismen, zoals kiezelwieren, tot vissen, vogels en zoogdieren.
De Waddenzee laat op een unieke wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich continu aanpassen aan wisselende omstandigheden op de grens van en land en water.
Het Balgzand is het westelijk deel van die dat Werelderfgoed Waddenzee en zit boordevol leven. Miljoenen zandkokerwormen steken momenteel de kop uit het zand en de bodem wordt bedekt door miljoenen kiezelwieren.
Maak op 14 en 15 juni kennis met dit prachtige Werelderfgoed. Vanuit natuurinfocentrum Balgzand, nemen wadgidsen u mee naar deze wonderbaarlijke natuur.
zaterdag 14 juni start de wadexcursie om 14.00 uur en zondag 15 juni om 15.00 uur.
In de aquaria in het natuurinfocentrum zijn een aantal verschillende soorten vissen en krabben te bewonderen.
Een bezoek aan het infocentrum is gratis. Het infocentrum is zaterdag 14 juni open vanaf 13.30 uur, en zondag 15 juni vanaf 14.30 uur. Kosten voor een excursie: volwassenen € 5,00. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 3,50 per kind. Een bakje koffie of thee en limonade voor de kinderen is bij de prijs inbegrepen.