Maandelijks archief: april 2014

Spoorzoeken op het wad zondag 11 mei 2014

Het Balgzand is een zeer vogelrijk gebied. Vogels van zeer verschillende pluimage komen en gaan. Maar er broeden ook veel vogels. Waarom komen er zo veel vogels naar het waddengebied? Het waddengebied is een voedselrijk gebied. In de bodem zitten wadpieren, zagers en schelpdieren.
Die vogels, maar ook hun voedsel, laten sporen achter op en in het wad. Aan de pootafdrukken kun je zien welke vogel naar voedsel heeft gezocht. Alikruiken laten mooie kronkelende sporen achter en het nonnetje laat een gaatje met smalle strepen achter op de wadbodem. De wadpier verraadt zich door het overtollige slik uit te poepen, dat vind je als een hoopje sliertjes terug op het wad.
Ga je mee op zondag 11 mei om die sporen te ontdekken. Zorg dat je om 10.00 uur bij ons Natuurinfocentrum Balgzand ’t Kuitje bent. We vetrekken om 10.30 uur naar het wad en nemen speciale kaarten mee om de pootafdrukken van de vogels op te sporen.
De kosten voor die excursie zijn: € 5,00 per volwassene en € 3,50 per kind t/m 12 jaar. Bezoek aan het infocentrum is gratis. Koffie /thee/ limonade staat klaar.

Zondag 15 juni Kuitje open

Zondag 15 juni is t Kuitje open voor bezoekers vanaf 14.30.

Deze dag is ook het Werelderfgoed dag. De waddenzee is aangemerkt als Werelderfgoed.

Dus een mooie gelegenheid om van dit Erfgoed onder leiding van deskundige gidsen te ontdekken

Maandelijkse vogeltelling Balgzand

Afgelopen zaterdag 19 april 2014 is de maandelijkse HVP-telling op Balgzand uitgevoerd. Er werden ruim 32.000 vogels geteld, waarbij Scholekster (1956), Zilverplevier (883), Bonte Strandloper (16.398), Rosse Grutto (2551), Wulp (2805) en Kokmeeuw (3325) het meest algemeen waren. Opvallend was het geheel of vrijwel geheel ontbreken van Bontbekplevier, Kanoet, Steenloper en Grote Mantel. Ook Rotganzen waren maar mondjesmaat vertegenwoordigd, die zullen wel weer allemaal bij de buren op Wieringen hebben gezeten. Schaarse soorten waren er in de vorm van Bruine Kiek (1), Slechtvalk (1), Smelleken (1), Zwarte Ruiter (70) en Engelse Gele Kwikstaart (3). 4 HVP Balgzand 19-04-2014

Roelf Hovinga assistent beheerder 

Landschap Noord-Holland

Wadexcursie 27 april start om 11.00 uur

Ten zuidoosten van Den Helder ligt een prachtig natuurgebied, het Balgzand. Mensen op Balgzand

Het Balgzand is het meest westelijk deel van het werelderfgoed Waddenzee. Het gebied is niet vrij toegankelijk daarom organiseert de Waddenvereniging werkgroep Den Helder regelmatig wadexcursies. Op die manier kunt u kennis maken met dit prachtige gebied.
Op zondag 27 april is het natuurinfocentrum Balgzand, ’t Kuitje, open vanaf 10.30 uur. Na een korte inleiding start de wadexcursie om 11.00 uur. Op het Balgzand komen enorme aantallen vogels voor. Waarom komen die vogels hier. Ze vinden hier een tafeltje dekje. De wadbodem is rijk aan voedsel. Wadpieren, zeeduizendpoten en allerlei schelpdieren. In het water garnalen en jonge vis.
Voor de kinderen gaan we op zoek naar pootafdrukken van die vogels en maken daar een gipsafdruk van. Die kunnen ze meenemen als aandenken aan de excursie.
Bij terugkomst staan de microscopen klaar om allerlei dieren eens wat nader te bekijken. In de aquaria zitten allerlei soorten dieren en in de speciale voelbak mogen de kinderen met hun handen kennis maken met deze dieren.
De kosten voor de excursie zijn: volwassenen € 5,00 p/p kinderen t/m 12 jaar € 3,50 p/k. Bezoek aan het infocentrum is gratis. Koffie /thee/ limonade staat klaar.

Extra Openstelling data Natuurinfocentrum t Kuitje

Zondag 27 april; wadexcursie start om 11.00 uur , Kuitje open om 10.30 uur

Zondag 11 mei; wadexcursie start om 10.30 uur, Kuitje open om 10.00 uur

Zondag 25 mei; wadexcursie start om 10.30 uur, Kuitje open om 10.00 uur

Zaterdag 31 mei; wadexcursie start om 14.30 uur, Kuitje open om 14.00 uur

Zondag 1 juni; wadexcursie start om 15.00 uur, Kuitje open om 14.30 uur

Zaterdag 14 juni, werelderfgoed dag, wadexcursie start om 14.00 uur Kuitje open om 13.30 uur

Zaterdag 12 juli, wadexcursie start om 13.00 uur, Kuitje open om 12.30 uur

Zondag 13 juli, wadexcursie start om 14.00, Kuitje open om 13.30 uur

Zaterdag 26 juli, wadexcursie start om 13.00 uur, Kuitje open om 12.30 uur

Zondag 10 augustus, wadexcursie start om 12.30 uur, Kuitje open om 12.00 uur

Zondag 24 augustus, wadexcursie start om 12.30 uur, Kuitje open om 12.00 uur

Zondag 7 september, wadexcursie start om 10.30 uur, Kuitje open om 10.00 uur

Zie tzt ook artikelen in de krant